Till innehåll på sidan
Lena Ek
KTH är viktig både för industrin och för politiken, inte bara i Sverige utan också globalt, säger miljöminister Lena Ek.
Foto: Håkan Lindgren

Miljöministern: KTH viktig i miljöpolitiken

Publicerad 2011-12-01

En dag full av inspiration kickade i gång KTH:s stora satsning på miljö- och hållbarhet. Bland talarna fanns miljöminister Lena Ek som framhöll vikten av stark forskning och samarbete med näringslivet för att klara de globala utmaningarna på miljöområdet.

FN:s årliga klimatmöte har i veckan inletts i Durban och det är bråda dagar för miljöminister Lena Ek. Hon hann ändå med ett besök på avsparken för KTH:s satsning på miljö- och hållbarhet innan resan till Sydafrika. Lena Ek konstaterade att hon är ny i rollen som miljöminister, men känner sig hemma på KTH.

– Det är ett stort nöje att vara här, inte bara för att jag har suttit i KTH:s styrelse där vi diskuterat dessa frågor, utan också i mitt nya ansvar som miljöminister.

Klimatfrågan är troligen den största utmaningen vi har när det gäller miljön, poängterar Lena Ek.

– Jag tror tyvärr inte att det kommer bli en ”big bang” i Durban, men hoppas att vi med flera små steg ska få ett globalt avtal på plats. Men det finns också andra områden, som kemikalier och viktiga naturresursfrågor där det är bråttom att hitta lösningar, säger hon.

Lena Ek understryker att politikerna, för att kunna ta modiga beslut som för samhället framåt, måste ha nära kontakt med såväl forskningen som näringslivet.

– Det är helt nödvändigt att vi har stark en forskning och företag som är duktiga på miljöområdet för att kunna möta dessa utmaningar. När vi ser tillbaka på den här perioden om sådär 30–40 år, kommer vi se att det var en historisk era där vi ställde om till smartare energi och nya affärsmodeller.

”Forskningsresultaten för oss framåt”

Målet är att Sverige ska vara ett land utan nettoutsläpp av koldioxid år 2050. Färdplanen dit handlar enligt Lena Ek inte bara om att få bättre lagstiftning, utan också om att skapa en atmosfär i samhället som bidrar till innovation, mer vetenskap och en ökad offentlig debatt.

– Debatten är som starkast inom akademin och det är också ni som kan få fram forskningsresultaten som tar oss framåt. KTH är viktig både för industrin och för politiken, inte bara i Sverige utan också globalt, säger hon.

Ambitionen med KTH Sustainability Day var att samla idéer och inspiration för hur man ska gå vidare med den stora satsningen på miljö och hållbarhet som KTH dragit i gång. I en fullsatt hörsal kunde åhörarna lyssna på engagerade presentationer, paneldebatter och sedan själva få säga sitt under en workshop om framgångsfaktorer i KTH:s miljöarbete.

Både bildandet av Hållbart Campus och det rådgivande organet KTH Sustainability (KTH-S) är ett sätt att vässa KTH:s miljöprofil. KTH-S består av 6 lärare och 2 studenter samt nya miljöchefen Johan Sundqvist och leds av Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys på KTH.

KTH ska vara ledande inom miljöområdet precis som på andra områden och bidra till samhällets omställning, säger Göran Finnveden.

– De här två satsningarna måste växa hand i hand. För att kunna ha en trovärdig utbildning och forskning inom miljö- och hållbarhet måste vi även arbeta med vår egen miljöpåverkan.

KTH blir miljöcertifierat

I det miljöledningssystem som Johan Sundqvist har inlett arbetet att införa på KTH kommer även utbildning och forskning inkluderas. Målet är att KTH i slutet av 2014 ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Hållbar utveckling ska även integreras i alla utbildningsprogram och hållbarhet är i år prioriterat när skolorna äskar om extra anslag.

Bakgrunden till miljösatsningen är, förutom det självklara att kunna bidra till att skapa en bättre miljö, att stärka KTH:s varumärke på miljöområdet och ta tillvara kostnadsfördelar med exempelvis energibesparing. Men det står också i högskolelagen att alla statliga myndigheter ska ha ett miljöledningssystem, konstaterade Johan Sundqvist

– Klarar ni att hålla i en världsnyhet, frågade han publiken.

– KTH kommer att bli först på att miljödeklarera civilingenjörsprogrammet.

Som en metafor för det arbete som krävs för att införa ett systematiskt miljöarbete på KTH visade han en bild på bergsklättrare på väg upp på Mount Everest.

– Vi ska ta oss till toppen, men vi behöver mer kunskap. Betrakta mig som en sherpa och ledsagare, men det är ni som måste klättra och göra jobbet, sade Johan Sundqvist.

Text: Susanne Rosén