Till innehåll på sidan
Gymnasielärare i Kemilabbet
Över 90 gymnasielärare från hela landet gjorde laborationer på Kemiskolan under höstlovet. (Foto: Christer Gummeson)

Miljöfrågan lyfter kemiintresset

Publicerad 2010-11-10

Intresset för att plugga kemi har stadigt sjunkit de senaste åren. KTH:s kemiskola går på offensiven och drar igång en kampanj för att öka attraktionen. Nyligen hölls en kemidag för att inspirera gymnasielärarna till att lyfta ämnet i skolan.

– Det finns många förklaringar till att intresset ser ut som det gör. Vi fokuserar nu på att göra något i positiv riktning och hoppas att kemidagen på KTH kan stimulera och peppa lärarna till att öka engagemanget bland gymnasieeleverna, säger Anna Wistrand, lektor på Kemiskolan.

Kemidagen lockade över 90 gymnasielärare till KTH. Under dagen varvades populärvetenskapliga föreläsningar om vardagsnära kemi och tips om nya läromedel med laborationer i Kemi-skolans lokaler.

– Ett mycket bra initiativ. Det här är ett bra sätt att inspireras till att få nya idéer. Det finns alltid ett behov av att förnya sin undervisning, säger Britt-Marie Forsgren från Alléskolan i Hallsberg.

Suget efter kemistudier, både på högskolenivå och i gymnasieskolan, har minskat under flera års tid. I en nyligen genomförd undersökning hamnade kemiämnet sämst av alla skolämnen i gymnasieelevernas ranking. Även elevernas föräldrar rankar ämnet lågt, enligt undersökningen.

– Visst upplever många elever kemin som svår och abstrakt, men de väljer också bort ämnet av andra skäl. Många andra högskoleutbildningar upplevs helt enkelt som mer intressanta, till exempel inom IT-området, säger gymnasieläraren Jan Bernhardsson.

Miljö och energi

Ett av temana för kemidagen var miljön. Lyckas man sprida bilden till allmänheten av hur oerhört viktig kemi- och kemiteknik är för att lösa framtidens miljö- och energifrågor kommer man långt, menar Anna Wistrand. Fortfarande får kemiämnet oftast negativa associationer i medierapporteringen kring uppmärksammade miljöfrågor. Det gäller allt från tunnelbygget i Hallandsåsen och giftiga chips till hälsofarliga nappflaskor, säger hon.

– Mediebilden är minst sagt orättvis. Och matas man hela tiden med negativa bilder kring kemin så gynnar det knappast viljan att plugga kemi. Därför lyfter vi fram att kemikunskaperna i själva verket är förutsättningen för att kunna lösa de miljöproblem som vi står inför.

Kemiläraren Britt-Marie Forsgren håller med om den beskrivningen men säger också att miljöperspektivet funnits med länge i gymnasieskolans kemiundervisning.

– Desto svårare är det att väva ihop kemiämnets alla detaljer till en helhet som eleverna kan förstå och tycka är intressant. Når vi dit tror jag eleverna kan identifiera sig med kemisten på ett djupare plan, säger hon.

Britt-Marie Forsgren konstaterar att hon blivit fullpumpad med idéer under dagen, inte minst de nya läromedel som presenterades var riktigt värdefulla för henne att ta med sig hem.

Koppling till arbetsmarknaden

En annan framgångsväg är att tydligare koppla kemistudierna till vad som väntar inom yrkeslivet, menar Johan Nordling, kemilärare på Östra Real i Stockholm. Han upplever att det finns ett grundläggande intresse för själva skolämnet kemi.

– Däremot är de inte så intresserade av att bli kemister. De ser ingen tydlig arbetsmarknad inom kemiområdet. Jag vill uppmana näringslivet att skapa sådana tjänster och annonsera mycket tydligare att kemisterna behövs inom företagen, säger han.

Johan Nordling samarbetar redan kontinuerligt med KTH, bjuder in forskare till sin skola och besöker AlbaNova och Vetenskapens hus med sina klasser.

– Kontakten med KTH är viktig för att hålla inspirationen uppe. Forskarna har ett mer spännande perspektiv på kemin och kan inspirera till nya laborationer i klassrummet, säger han.

Kemiskolan på KTH bildade nyligen en PR-grupp som på bred front ska arbeta för att höja intresset för kemi- och kemiteknik. I gruppen ingår studenter, doktorander, lektorer och professorer. Med Kemidagen vill KTH markera starten på det internationella kemiåret. Flera internationella organisationer, bland andra Unesco, har utsett år 2011 till ”The International Year of Chemistry”.


Text: Christer Gummeson