Mikael Östling tillträder som prorektor 1 januari 2017. (Foto: Camilla Cherry)

Mikael Östling blir KTH:s prorektor

Publicerad 2016-10-18

Universitetsstyrelsen har utsett Mikael Östling, professor i fasta tillståndets elektronik, till prorektor på KTH från januari.
– Det känns förstås väldigt hedrande och härligt att det nu är beslutat, säger han.

Mikael Östling , för närvarande chef för forskningsavdelningen Integrerade kretsar och komponenter vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), föreslogs för några veckor sedan av en nomineringskommitté till KTH:s prorektor. Efter nomineringen berättade han om sina visioner – att stärka forskningens kvalitet.

Har tänkt något mer kring vad du vill åstadkomma som prorektor?
– Jag har ju ett mycket starkt forskningsengagemang och är intresserad av att fortsätta utveckla vår samverkan med industri och samhälle, bland annat har jag engagerat mig i dessa frågor de senaste åren i KTH:s impactprojekt.

– En angelägen fråga är hur vi kan utveckla KTH:s  internationella universitetallianser. Genom åren har jag fått en hel del bra ingångar hos universitetsledningar vid framstående universitet i USA, Europa och Asien, och vill gärna bidra med fler kontaktytor, säger Mikael Östling som även vill se över forskningens infrastruktur – labbmiljöerna.

Han hänvisar till sina erfarenheter från KTH Kista där man i många år jobbat med multianvändarmiljö för dyrbar forskningsutrustning:

– Jag skulle gärna se att vi gör satsningar på labbmiljöer som kan utnyttjas av flera forskargrupper – såväl inom som utanför KTH. Det ökar våra möjligheter att finansiera nödvändig avancerad infrastruktur och ger ytterligare grogrund för tvärvetenskapliga samarbeten, säger Mikael Östling, som också vill bidra till en starkare gemenskap och samhörighetskänsla inom KTH.

– KTH är stort. Vi arbetar på olika campus och många har inte så stor kunskap om verksamheter utanför sina egna områden. Jag vill jobba för att stärka vi-känslan och öka kännedomen om vad kollegor gör på andra platser och inom andra områden på KTH. 

Hur förbereder du dig inför tillträdet i januari?
– Till en början genom att informera mig om de KTH-verksamheter som jag är mindre insatt i. En fördel för mig är att jag under mina skolchefsår har sett en hel del av de olika skolornas verksamheter så jag har ju en hyfsad överblick, men det finns ju fortfarande mycket som jag inte sett tidigare.

Text: Christer Gummeson

Nomineringskommittén föreslog i september efter en urvalsprocess Mikael Östling som nästa prorektor, för KTH:s styrelse. Nomineringskommittén har därefter hört fakultetsrådet, arbetstagarorganisationer och studentkåren THS, vilka enhälligt har stött förslaget. Universitetsstyrelsens beslut att utse Mikael Östling var enhälligt. Östling tillträder som prorektor 1 januari 2017.