Långsiktigt jämställdhetsarbete är enda sättet att få stopp på sexuella kränkningar enligt Alice Marshall, jämställdhetshandläggare, och Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet. (Foto: Susanne Kronholm)

Metoo – och sen då?

Publicerad 2017-11-20

”Inte ett dugg förvånad” eller ”Sånt händer väl inte mina vänner?” Bestörtning, ilska och igenkännande. Reaktionerna varierar men ingen lämnas oberörd. Metoo bryter ett tabu och riktar strålkastaren mot ojämställdheten.

Chaitanya Tendolkar, THS.

På KTH såväl som överallt annars har Metoo-kampanjens avslöjanden engagerat, upprört och överrumplat människor.

– Det är lite som med trafikolyckor – man tror inte att det händer mig eller mina vänner. Jag blev bestört när jag såg hur många, även vänner hemifrån, som skrivit under Metoo, säger Chaitanya Tendolkar, studiesocialt ansvarig på THS, Tekniska högskolans studentkår.

En som inte är förvånad är Anna Wah l, vicerektor med ansvar för jämställdhet och värdegrund.

– Nej, inte ett dugg. Det här sker överallt i mansdominerade branscher. Och det är viktigt att förstå att det inte handlar om ett eller annat rötägg. Sexuella trakasserier är ett utslag av ojämställdhet, det skulle inte finnas i en jämställd miljö.

Ett långsiktigt och strukturerat jämställdhetsarbete är det enda sättet att få till en varaktig förändring och sätta stopp för sexuella trakasserier och kränkningar konstaterar Anna Wahl.

– Metoo gör det mindre tabu att prata om sexuella trakasserier och det är jätteviktigt. Men det räcker inte. Det intressanta är vad som händer nu, vilka förändringar kommer att ske?

Lotsa rätt

I KTH:s ansvar för studenterna ingår att utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som sker i samband med utbildningen.

– Det vi från kåren kan bistå med är i första hand att lotsa till rätt person inom KTH:s organisation. Vi kan också föra ärendet vidare om den som blivit utsatt inte själv vill kontakta KTH, förklarar Chaitanya Tendolkar.

Studentkårens jämställdhetsarbete börjar redan med introduktioner under mottagningen för nya studenter påpekar han. Kåren samlar också regelbundet sektionernas jämställdhetsansvariga till möten om JML-arbetet.

Men när det gäller enskilda fall blir den centrala kårledningen sällan involverad, det är vanligtvis den lokala sektionen som stöttar en utsatt student. Chaitanya Tendolkar, som tillträdde i somras, har hittills inte haft något fall av sexuella trakasserier att hantera.

David Pettersson.

David Pettersson som tidigare haft samma uppdrag har däremot varit inkopplad vid några tillfällen.

– Det svåraste är när något hänt mellan två studenter. Har en lärare trakasserat en student finns det alltid en chef att vända sig till. Är det mellan studenter blir det mer komplicerat. Vi är övertygade om att det finns ett stort mörkertal där och när fall kommer upp behöver vi stöd av KTH för att kunna hantera varje fall så bra som möjligt.

Equality Office inrättas

För KTH:s del stod en uppgradering av jämställdhetsarbetet redan på agendan när Metoo-uppropet började fylla nätsidor och nyhetssändningar. Bland annat inrättas nu ett Equality Office med uppgift att samordna och stödja jämställdhetsarbetet.

Till Equality Office knyts två nya jämställdhetshandläggare. De ersätter den nuvarande jämställdhetssamordnaren som går i pension vid årsskiftet, men kommer att ha olika ansvarsområden.

Alice Marshall , som kommer att inrikta sig på studenternas situation, finns redan på plats på KTH sedan några veckor tillbaka. Hon har tidigare jobbat som jämställdhetskonsult bland annat åt Arkitekturskolan och doktorander vid campus i Kista.

– För mig är det viktigt att jämställdhetsarbetet är forsknings- och kunskapsbaserat, så det känns bra att vara här. Jag kommer även att samarbeta med studentkåren och stödja dem i deras jämställdhetsarbete, förklarar hon.

Ingen quick fix

I december börjar också en ny handläggare med inriktning på KTH:s medarbetare. De närmaste årens arbete handlar bland annat om implementeringen av den plan för jämställdhetsintegrering, som tagits fram tidigare i år. Vilket knappast blir någon quick fix konstaterar Anna Wahl.

– Integrering innebär ju att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och längs hela vägen. Vi kommer att behöva arbeta mycket och brett med kunskaps- och medvetandehöjning.

Kanske kan Metoo även ge en extra skjuts åt det långsiktiga jämställdhetsarbetet. Vissa tecken tyder till exempel på ett ökat intresse för genus- och jämställdhetsutbildningar.

I planerna för det fortsatta jämställdhetsarbetet finns också en uppföljning av hur KTH:s processer ser ut. Nyligen publicerade Svenska Dagbladet, en artikel om ett misstänkt våldtäktsfall på KTH som aldrig rapporterades till disciplinnämnden.

Anna Wahl konstaterar att de uppgifterna bara stärker henne i att genomföra det som redan planerats, framförallt satsningen på kunskaps- och medvetandehöjning om vad sexuella trakasserier innebär och hur chefer och kollegor kan agera.

Text: Ursula Stigzelius