Till innehåll på sidan

Medelålders start som forskare

”Bättre koll på vilka problem som är relevanta att lösa”

Fredrik Ström, industridoktorand
Att forska har varit en dröm för Fredrik Ström ända sedan han läste datateknik vid KTH för nästan 20 år sedan. Här på konferensen Teknik och Tillväxt. (Foto: Jens Olof Lasthein)
Publicerad 2010-12-14

Han är en erfaren konsult som har återvänt till KTH för att förverkliga sin forskardröm. Fredrik Ström tror att hans insikter från den komplexa verkligheten kommer att bli en tillgång i forskarstudierna.

– Jag har tänkt som en konsult i nästan tjugo år. Nu ska jag fokusera på ett och samma ämne i fem år, det gör man inte som konsult. Det ska bli jätteintressant att se hur jag tacklar det.

Fredrik Ström arbetar på Solnabaserade Mawell, ett snabbt växande nordeuropeiskt företag inom området IT, eHealth och bilddiagnostik för vård och omsorg.

Han är en engagerad person som brinner för patientsäkerhetsfrågor, det går inte att ta miste på. Det är en av anledningarna till att han, en erfaren konsult mitt i karriären, nyligen har börjat som industridoktorand på Skolan för teknik och hälsa i Huddinge.

– Att forska har varit en dröm sedan jag läste datateknik på KTH. Flera av mina vänner fortsatte med forskarstudier efter examen och jag var också väldigt frestad, men valde att satsa på företaget som jag och några kursare hade startat.

”Det passar mitt liv att forska nu”

Fredrik tog civilingenjörsexamen 1995, men redan två år tidigare drog han och fem kurskamrater i gång verksamheten i Brainpool, ett konsultbolag inriktat mot databas- och informationshantering. Bolaget som med åren fokuserade allt mer på offentlig sektor och hälso- och sjukvård är numera en del av Mawell.

Idén att ta tag i forskardrömmen har vuxit fram efterhand.

– Det passar mitt liv att forska nu. Jag behöver få tid att tänka och fördjupa mig. När min son var liten fanns det inte på världskartan att inleda forskarstudier, nu när han är elva år är det betydligt enklare.

Han menar att det generellt sett är ett problem som konsult att inte hinna fördjupa sig i de problemområden man stöter på.

– Här får jag möjlighet att gräva ned mig ordentligt i hur information flyter mellan vården och patienten och hur det påverkar läkemedelsbehandlingar – både på individnivå och på populationsnivå, säger Fredrik Ström.

Läkemedelsbehandling i mobilen

Han tror att åren utanför akademin kommer att vara en tillgång snarare än nackdel i forskningen, just för att han tänker och ser saker på ett annat sätt. Inte minst har han insikten att problemen och lösningarna är mer komplexa i verkligheten än i teorin han lärde sig som student.

– Jag vet också vilka IT–problem som är relevanta att lösa i sjukvården. Och jag har ett helt annat kontaktnät nu än när jag var yngre, vilket är viktigt i ett så tvärprofessionellt ämnesområde som patientsäkerhet, säger han.

Att lösa problem och samarbeta med andra experter, bland annat läkare och beteendevetare, är något Fredrik gillar med sitt arbete på Mawell. Så kommer han att arbeta även på STH-skolan.

– De större systemen har alltid intresserat mig. Tekniken lever ju i ett sammanhang med användare och allt ska hänga i hop. Det är därför patientsäkerhet är ett så roligt område.

Frågan han kommer att stöta och blöta under de kommande fem åren är om det går att förbättra besluten om och effekterna av läkemedelsbehandling med bättre information.

– Det ska bli spännande att se. Med lite tur kommer jag att jobba med en grupp patient/läkarpar för att se vilken information som behövs. Förhoppningen är att det ska resultera i en konkret lösning, något som går att hålla i handen. Exempelvis en webb- eller mobilapplikation, säger han.

KTH ett enklare val

Den första doktorandkursen startar till våren. Fredrik verkar inte särskilt nervös över att börja plugga igen.

– Nej, jag tycker mest att det ska bli intressant. Men jag kommer ju ihåg hur tufft det var vissa perioder på KTH, så jag får nog anstränga mig lite, skrattar han.

I sitt arbete med standardiseringsfrågor för informationshantering inom vården har Fredrik tidigare haft mycket att göra med professor Björn–Erik Erlandsson på STH-skolan, i dag hans handledare och bollplank.

Att Fredrik fick upp ögonen för STH-skolans patientsäkerhetsgrupp, där en professur inom området patientsäkerhet kommer att tillsättas inom kort, var ett viktigt skäl till att han vågade ta steget och bli doktorand. Liksom stödet från Mawells koncernchef Jan E Larsson. Mawell hoppas givetvis att forskningen på sikt ska stärka bolagets produkter och lösningar.

– Att KTH satsar på patientsäkerhet bidrog mycket till mitt beslut. Tidigare har jag funderat på att forska på KI, men det hade varit ett större steg. Att gå tillbaka till KTH, min egen skola, kändes enklare, säger Fredrik Ström.


Text: Susanne Rosén