Till innehåll på sidan
En förutsättning för inlärningen att det finns förtroende mellan lärare och student, säger Ulf Carlsson. (Foto: Håkan Lindgren)

Med känsla för studenters behov

Publicerad 2018-12-10

Han vill ständigt utveckla pedagogiken. Både för studenternas och sin egen skull. Studentkåren har utsett Ulf Carlsson till Årets lärare 2018.

Det är föreläsning på avdelningen för ljud och vibrationer vid institutionen Farkost och flyg på KTH. Läraren och labbchefen Ulf Carlsson  har tagit med borrmaskin och bullermätare. En student får mäta. Sedan sätter Ulf Carlsson på en huv och ljudet mäts igen. Förstås är nivån lägre.

Ytterligare en huv sätts på, men nu blir det nästan ingen skillnad eftersom ljudet tar vägen ner genom bordsskivan. Till sist ställs maskinen på mjukt gummi och ljudet minskar drastiskt.

– Som akustiker gäller det att skära av ljudets vägar, en efter en, säger Ulf Carlsson.

Studenterna har förberett sig hemma inför föreläsningen. Pedagogiken kallas ”flipped classroom” och innebär att den schemalagda tiden används till att kontrollera, vid behov korrigera och sedan fördjupa kunskaperna.

Ulf Carlsson ändrar ganska mycket i sina föreläsningar. Det kan ta fyra, fem år innan han tycker att de fått en bra form.

I början av föreläsningen svarar studenterna på kontrollfrågor, anonymt med hjälp av appen Google-forms. Är det för många som inte svarat rätt får de diskutera i grupper och så blir det samma frågor en gång till.

– Vi kan ägna tid åt det som är svårt och fördjupa kunskaperna, genom bland annat praktiska demonstrationer. Men jag använder en ”flipped classroom light”, där jag även kan introducera ett nytt tema under föreläsningen.

Filmer på nätet

Inför föreläsningarna lägger Ulf Carlsson upp egna klipp på Youtube, med insprängda frågor för att studenterna ska kunna se om de hänger med.

– En del har lättare att ta till sig information i bild och ljud än enbart i text. Andra måste arbeta med händerna. I vissa kurser tar vi in projekt från industrin, där studenterna till exempel får mäta akustiska egenskaper hos objekt, maskiner eller delar av maskiner. 

En förutsättning för att inlärningen ska fungera bra är att det finns förtroende mellan lärare och student och studenter emellan.

– De ska våga diskutera och ställa frågor som de uppfattar som dumma, utan att känna att de gör bort sig. Individerna gör framsteg med gruppens stöd.

Det är också viktigt att ge tydlig information om vad som krävs för att få godkänt.

– I idealsituationen bör varje student känna till var den befinner sig jämfört med kursmålen.  

Studenter förvånade

När Ulf Carlsson läste på KTH på 1970–80-talet var undervisningen mer traditionell. Lärarna kunde ha besökstid en gång i veckan. Han själv ser till att snabbt svara på mejl och försöker lära sig studenternas namn.

Att utses till Årets lärare ger en jättestor entusiasm och inspiration att ta flera kliv, säger Ulf Carlsson.

– De kan bli förvånade ”va, vet du vad jag heter och hur det har gått för mig?”

Ulf Carlsson påpekar att mycket av den pedagogik han använder förekommer runt om på KTH, "flipped classroom" till exempel. Men en sak räknar han som litet extra: läroboken som han skrivit tillsammans med kollegorna. Boken Ljud och vibration har funnits i 20 år och ändrats mellan upplagorna.

– Det brukar vara svårt att hitta en bok som passar perfekt och då blir det kompromisser, man får anpassa kursen. Skriver du ditt eget material kan du skräddarsy.

Hans intresse för att utveckla undervisningen tog fart när KTH kring 2005 började ställa krav på pedagogisk utbildning för lärarna.

– Jag började se mina egna kurser i perspektivet av vad pedagogerna säger. Det dök upp massor av idéer för att förnya och förhoppningsvis förbättra kurserna.

Ulf Carlsson har arbetat på KTH sedan 1983. På samma avdelning som idag, med skillnaden att den tidigare var en egen institution. Arbetet med att hela tiden utveckla pedagogiken innebär att han håller igång också sitt eget engagemang.

– Som lärare behöver man förnya sig. Att gå på i samma hjulspår skulle bli trist efter ett tag. 

Att bli utsedd till Årets lärare gav också extra energi.

– Man flyger som på moln. Det ger en jättestor entusiasm och inspiration att ta flera kliv. 

Text: Ann Patmalnieks

Fakta: Årets lärare utses av KTH:s studentkår, THS. Priset premierar nytänkande metodik som kan fungera som inspiration för andra lärare. Priset består av en vandringspokal i form av ett silveräpple och ett diplom.