Till innehåll på sidan
En tvättstuga som drivs med vindkraft är ett av designexperimenten i Loove Broms utställning. (Foto: Marc Femenia)

Med känsla för energisnålare liv

Publicerad 2016-02-10

Vill du få dig en tankeställare och brottas med dina egna invanda miljömönster och tankegångar? Ta en tur till KTH Entré och se på utställningen Sensing Energy.

– Tekniska lösningar räcker inte för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, vi behöver också förändra våra beteendemönster så att vi kan leva mer energisnålt, säger Loove Broms, ansvarig för forskningsprojektet som ligger till grund för utställningen.

Utställningen berättar om hur en framtid skulle kunna se ut – om vi tänkte lite, eller mycket, annorlunda. Genom ett antal designexperiment – en vinddriven tvättstuga, ett badhus som samlar upp regnvatten, en husfasad med inbyggda fågelbon – vill Loove Broms och hans forskarlag provocera och ställa frågor.

– Vi undersöker olika alternativ genom att visa upp konkreta designförslag. Förhoppningen är att starta en diskussion om de värderingar och normer som ligger till grund för hur vi agerar i vardagen. Vad är det som ger mening och status i våra liv, står de värderingarna i samklang med ett hållbart leverne?

Naturligt ljus

Förnybar energi går som en röd tråd genom utställningen. Designforskarna har placerat sina experimentbyggen i det planerade framtida Campus Albano – en del av utställningsföremålen är mer visionära, andra fullt möjliga att implementera inom byggprojektet eller andra sammanhang, enligt Loove Broms.

Fasad med torkställningar och bon för fåglar och insekter.

Ett av objekten, en vridbar cirkelformad spegel som följer solens gång, kanske ligger närmast ett förverkligande som alternativ ljuskälla. Konstruktionen, en heliostat, används som solreflektor på flera håll i världen. Bland annat finns en jättelik variant monterad på en bergssida i den Norska staden Rjukan och belyser torget nedanför som annars nästan jämt skulle ligga i skugga.

– Heliostaten visar på ett intressant sätt hur vi kan utnyttja befintligt ljus med enkel teknik på ett sätt som gör oss mer medvetna om de naturliga variationer som sker i vardagen. Vi behöver återfå kontakten med naturen i stället för att försöka frikoppla oss från den. En elektrisk lampa får lätt en sådan frikopplande effekt där energikällan blir abstrakt.

Design i vardagen

Loove Broms forskning inom interaktionsdesign undersöker hur design av vardagsmiljöer och föremål skulle kunna skapa en mer hållbar framtid. Vi läser ting och miljöer lite som vi läser böcker, bara mer omedvetet, menar han.

– Därför är det också viktigt att vi reflekterar runt vilka signaler vi skickar när vi formger dem.

Han hoppas att Akademiska hus och Svenska bostäder, som är partners i forskningsprojektet, tar intryck av ”Sensing Energy”.

– Akademiska hus har höga ambitioner om att göra Campus Albano till ett föredöme för hållbar stadsplanering, självklart hoppas jag att de tar intryck från resultaten av projektet och att våra förslag på ett eller annat sätt implementeras i deras arbete.

Text: Christer Gummeson

  • ”Sensing Energy” pågår till och med 26 februari i KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4, ½ tr, mån-fre 8.00–16.30.
  • Utställningen är avslutningen av forskningsprojektet "Gestaltning för ett energieffektivt campusliv i Albano” som är finansierat av Energimyndigheten.
  • Forskningen har skett i samverkan mellan Green Leap, Arkitekturskolan och Miljöstrategisk analys vid KTH. Medverkande forskare är: Camilla Andersson, Loove Broms, Karin Ehrnberger, Milo Lavén, konsult, Pablo Miranda Carranza, Jonas Runberger och Josefin Wangel.