Till innehåll på sidan

Med fokus på effektivare produktion

Publicerad 2018-11-16

Halla där, Sara Linderson, AstraZenecas första industridoktorand inom området produktion, som nyligen började på KTH. Hur känns det?
– Väldigt spännande att ta ett steg in i forskarvärlden.

Sara Linderson.

– Att vara först ut ger mig många möjligheter att vara med och forma mitt uppdrag så att det ger mycket värde för både AstraZeneca och KTH, säger Sara Linderson .

Vad ska du forska om?
– Hur man utvecklar och implementerar lean-konceptet på bästa sätt – med syfte att skapa en så effektiv produktionsprocess som möjligt – när man, som vi har på AstraZeneca, många fabriker och andra produktionsplatser runt om i världen. Då uppstår många frågor, bland annat vad som ska vara standardiserat och inte.

Vad hoppas du nå fram till?
– Att komma fram till en modell för hur lean ska hanteras och struktureras på bästa sätt i stora organisationer som kan användas av inte bara AstraZeneca men även andra företag.

Vilken nytta har AstraZeneca av de kunskaperna?
– En av AstraZenecas fem värderingar, som är grunden för vår verksamhet, är ”we follow the science”. I min roll kan jag kontinuerligt under min forskningsperiod överföra kunskaper till mina kollegor och säkerställa att vi strävar efter att hela tiden utgå från ny forskning i vårt arbete.

– Eftersom att jag är den första industridoktoranden inom operations på AstraZeneca finns det även ett behov att nå ut till en global nivå inom företaget.

KTH:s campus i Södertälje finns numera vägg i vägg med AstraZeneca och andra industriföretag– vilken roll spelar det i sammanhanget?
– Det sänder ut en tydlig signal när KTH är placerat nära verksamheten. Utbildning och forskning är grunden till framgång då vi hela tiden behöver vara flexibla och anpassningsbara för framtidens behov och efterfrågan.

– Jag tror även att AstraZeneca och andra företag blir påminda om att ta vara på kompetensen som genereras här i form av studenter med bra utbildning, olika projekt och forum.

Berättat för: Christer Gummeson