Till innehåll på sidan

Mattecentrum startar till hösten

Masterstudenter ska lockas till matematiken i Stockholm

Svante Linusson
Framtida masterstudenter kommer att ha stor nytta av nya matematikcentrat, menar Svante Linusson. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-03-12

Stockholms Matematikcentrum, KTH:s och Stockholms universitets gemensamma mattecentrum, kan komma att starta redan under hösten. Framtida masterstudenter kommer att ha stor nytta av nya matematikcentrat, menar Svante Linusson, professor i matematik vid KTH.

Frågan om att samla resurserna inom matematiken på KTH och SU har diskuterats i över 40 år. I höstas blev det klart att planerna landat i att skapa ett virtuellt centrum för KTH:s och SU:s matematiska institutioner. Nyligen lade en arbetsgrupp, ledd av Svante Linusson, fram ett förslag om hur det virtuella centrat ska se ut.

Avsikten med Stockholms Matematikcentrum, SMC, är att bättre organisera de samarbeten som redan finns i dag. Till en början kommer man att samordna lärosätenas samtliga kurser i matematik för masterstudenter och doktorander. Att även driva helt gemensamma utbildningsprogram för KTH:s och SU:s studenter kan komma i ett senare skede.

– Bara det att samordna kursutbudet är ett stort och svårt steg. Andra ämnen har misslyckats med detta trots flera försök. säger Svante Linusson, professor i diskret matematik vid KTH.

Större gemenskap

För de studenter som studerar matematik på högre nivå i Stockholm finns det mycket att vinna på att det skapas ett gemensamt uttänkt kursutbud från KTH och SU, menar han.

– Den person som funderar på att läsa en master i matematik i Stockholm kommer att kunna hitta en bra överblick av de matematikkurser som finns att välja på. Vi tror också att de som läser matematik på KTH och SU kommer att uppleva en större studentgemenskap med denna lösning, säger Svante Linusson.

Målsättningen för SMC är att bli norra Europas ledande matematikcentrum.

– Många av Sveriges matematiker uppfattar redan i dag KTH:s matematikinstitution som den starkaste i Sverige. Om vi kan få samarbetet med SU att fungera så bra att vi med rätta kan prata om en fungerande enhet så har vi kommit lång väg.

Den svåraste utmaningen blir att uppmärksamma blivande masterstudenter om vilken hög kvalitet det är på matematikutbildningen i Stockholm, säger Svante Linusson. Hans utredning föreslår att centrat ska anställa en person som ansvarar för information och rekrytering. Tanken är att administrationen för SMC ska vara så liten som möjligt och ledas av ett par matematiker.

Beslut innan sommaren

Linussons utredning har inte angett några särskilda forskningsprojekt som ska drivas inom centrats ram. Det blir en uppgift för den blivande styrelsen att definiera sådana projekt inför gemensamma ansökningar om extern finansiering.

– Vi hoppas förstås att vi kan attrahera extern finansiering. Det ger mycket större möjligheter till gemensamma forskningsprojekt och gemensam forskarutbildning.

Utredningen om SMC har skickats som remiss inom de båda lärosätena. Planen är att fatta ett slutgiltigt beslut innan sommaren. Då kan nyckelpersonerna tillsättas och arbetet börja någon gång under hösten, enligt Svante Linusson.


Christer Gummeson

Läs utredningens förslag om Stockholms Matematikcentrum