Mats Boij får Wallenbergpriset

Publicerad 2009-04-17

Mats Boij vid avdelningen för matematik vid KTH har blivit utsedd till en av årets Wallenbergpristagare. Han delar priset med Kaj Nyström, Umeå universitet.

Mats Boij får priset för sin forskning om så kallade Hilbertfunktioner inom kommutativ algebra. De arbeten han har gjort tillsammans med Jonas Söderberg, också han verksam vid KTH, har haft stort inflytande på andra forskare.

Prissumman är 300 000 kronor och delas lika mellan Mats Boij och Kaj Nyström. Priset delas ut på Svenska Matematikersamfundets årsmöte den
4– 5 juni i Uppsala.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker. Priset har tillkommit efter en generös donation av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.Håkan Soold