Till innehåll på sidan

Matematik som skapar vacker konst

Publicerad 2014-06-09

Hallå där Sandra di Rocco, prefekt på matematikinstitutionen, som ställt upp en experimentdator för studenter och anställda i KTH:s bibliotek. Varför det?
– Vi vill att fler ska associera matematik med vackra figurer och inte bara tråkiga beräkningar.

Sandra di Rocco

Experimenten handlar om sambandet mellan ekvationer och ytor i rummet – vad vill ni uppnå?
– Syftet är att introducera matematik till en bredare allmänhet, och att sprida idén att matematisk modellering, och därmed så kallade polynomiella ekvationer, finns överallt i verkligheten. De flesta figurer vi träffar dagligen kan approximeras med ekvationer, precis som på datorn.

– Utställingen illustrerar att vägen från skolmatematik till tillämpningarna av matematik, liksom modellering, inte behöver vara så lång.

Varför väljer ni just den här delen inom matematiken?
– Sambandet mellan ytor och ekvationer är en av utgångspunkterna för algebraisk geometri som är ett stort forskningsområde inom KTH Matematik. Dessutom är matematisk geometrisk modellering centralt för många tillämpningar.

Hur önskar ni att datorn kommer till användning?
– Vi hoppas att alla som passerar in till biblioteket och caféet tar chansen att snabbt och enkelt bekanta sig med intressant matematik. Ekvationerna kan ändras manuellt för att producera olika figurer. Vi hoppas att studenterna och alla som använder programmet försöker forska med siffror och producera egna bilder.

Matematiken i experimentdatorn är vacker har ni sagt – hur då?
– Man kan enkelt generera mycket vackra bilder – gå dit och titta. Tänk bara: man kan skriva in enkla polynomekvationer som generar konst, vackra ytor som roterar i rummet!

Text: Christer Gummeson

Experimentdatorn finns i KTHB sedan någon vecka och ska vara kvar under hösten. Den innehåller program från projektet  imaginary.org  som drivs av det matematiska forskningsinstitutet Oberwolfach. Projektet samlar interaktiva matematikexperiment skapade av många matematiker, som ett underlag för att skapa matematikutställningar av olika slag.