Till innehåll på sidan

Matchmaking mellan KTH och näringslivet

Bo Ringdahl, konsultföretaget HiQ.
Att associeras med rätt varumärke är viktigt när 80-talisterna väljer arbetsgivare, menar Bo Ringdahl från konsultföretaget HiQ. (Foto: Bengt Alm)
Publicerad 2010-03-30

Hur ska näringslivet attrahera unga ingenjörer? Det var ämnet för dagen när KTH Företagssamverkan samlade personalansvariga från 14 företag över en tidig kopp kaffe i Kista Science Tower. Syftet med frukostmötet var att öka intresset för samarbete med KTH kring utbildning och rekrytering.

– Dagens unga, 80-talisterna, väljer inte med vad utan var de vill arbeta. Att associeras med rätt varumärke är viktigt för att markera sin livsstil, säger Bo Ringdahl, vd för konsultföretaget HiQ:s Stockholmskontor.

Drivkrafterna för vilken utbildning och vilka jobb ungdomar väljer har förändrats med generationerna. Det är en stor utmaning för KTH, som kanske i större utsträckning än tidigare bör lyfta fram vilka framtida arbetsplatser en ingenjörsexamen kan leda fram till, exempelvis Spotify, Google och HiQ, tror Bo Ringdahl.

För företagen är det viktigt att skaffa sig en ”sann” bild av sitt varumärke innan man försöker förändra det, poängterar han. Och att i sina rekryteringskampanjer försöka attrahera just de personer som passar in i den unika företagskulturen.

God social förmåga

– Inom HiQ är 85 procent av personalen civilingenjörer. De vi söker och anställer är ingenjörer med god social förmåga snarare än akademiska genier, säger Bo Ringdahl.

Han berättade om HiQs arbete med så kallad Employer branding för ett tjugotal HR-representanter från 14 olika företag på ett frukostmöte arrangerat av KTH Företagssamverkan den 26 mars i Kista Science Tower. Veckan innan hölls ett möte med samma upplägg och lika god uppslutning på hotell Clarion i centrala Stockholm.

Deltagarna fick även en presentation av huvuddragen i KTH:s karriärrapport 2010, som visar hur det gått för studenter som examinerades 2006 och 2007. Enligt rapporten har 98 procent av de nyutexaminerade fått arbete. Över 60 procent av dem arbetar inom forsknings- och teknikintensiv industri eller inom konsultföretag.

Lika många anser att utbildningen från KTH har stor eller ganska stor relevans för deras dagliga arbete. En ökning med tio procent jämfört med dem som examinerades två år tidigare, konstaterar Ulrika Ljungman, avdelningschef på KTH Alumni.

– Det är positivt. Men resultaten från enkäten visar också att merparten av studenterna inte tycker att kopplingen till näringslivet i undervisningen är tillräckligt stor, säger hon.

Skapa fler kontaktytor

Frukostmötena är ett led i arbetet att skapa fler kontaktytor och vägar att påverka utbildningen och studenternas anställningsbarhet. Genom att ett närmare samarbete med rekryteringsansvariga på företagen hoppas KTH Företagssamverkan kunna underlätta för nyutexaminerade och arbetsgivare att finna varandra.

Charlotte Eriksson och Gustaf Geterud från Ericssons HR-enhet Attract i Kista tyckte att mötet var ett bra sätt att utforska möjliga samarbeten med KTH i rekryteringsarbetet.

– Att de nyutexaminerade ingenjörerna söker sig till FoU- eller konsultbranschen är glädjande. Ericsson består ju av båda delarna. Vi står nu inför ett stort skifte i företaget där vi går från utveckling av hårdvara till mer mjukvara, och mot att blir ett mer utpräglat tjänsteföretag, säger Charlotte Eriksson.

Hon tycker att det var intressant att höra att studenterna vill ha mer kontakt med näringslivet i sin utbildning.

– Vi vill väldigt gärna samarbeta med KTH kring detta, men vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga eller vart vi ska vända oss, säger Charlotte Eriksson.


Text: Susanne Rosén