Maria vill frigöra tänkandet

Publicerad 2009-02-17

Hallå där, Maria Hammarén, forskare på ITM-skolan, som gett ut skriften ”Bildning och skrivande” och vill få studenterna på KTH att tänka utanför ramarna.

Maria Hammarén


Vad handlar din nya skrift om?

– Skriften resonerar kring varför vi inte använder skrivandet som tankeverktyg. Jag har gett ut flera böcker i det här ämnet: skrivandets möjligheter som ett slags skissande för tanken, för att utveckla sitt tankearbete.

– Det ska ses i motvikt till akademiskt skrivande som är en framställningsform för tankeresultat, men knappast för hur tanken faktiskt tar sig fram när den spårar något nytt. Det kan vara helt okej i sitt sammanhang, men det är en begränsad metod. Det finns en stor kraft i skrivandet som inte alls används där.


Hur då?

– När jag gör skrivuppgifter för KTHs studenter ber jag dem att knyta ihop sina egna erfarenheter och tankar i samband med att de skriver. Det här handlar om att se skrivandet inte bara som ett sätt att återge och repetera. I stället ska man röra sig friare, infallsvinkeln när man skriver ska vara ”vad sätter det här igång för tankar hos mig?”.

– Precis som en arkitekt skissar på lösningar inför ett byggnadsprojekt så kan skrivandet vara ett skissande för att utveckla tankearbetet. Egentligen handlar min grundfråga om kunskapssyn, och hur kunskap bildas när vi verkar i världen. Jag menar att den dör om den är instängd, men bildas mellan människor.


Vad hoppas du att bidra till med detta?

– En utvecklad förmåga till självständigt tänkande. Världen står inför svårlösta och sammansatta problem, och där kan inte minst teknologer från KTH bidra med lösningar. Då blir en viktig uppgift för dem att öppna sig, tänka nya tankar och få till stånd nya användningar av ingenjörskunskapen


Men vilken konkret nytta har studenterna av detta?

– Det finns många exempel på det i deras egna kommentarer under kurserna: Under höstens kurs i Management Consulting sade en student: ”Hade jag varit öppen för detta tidigare under min tid på KTH så hade jag förstått mycket mer av utbildningen”.

– Andra studenter kan tycka att allt det här är flummigt. De vill ha strikt kompetens för arbetslivet, kan de säga. Men det är faktiskt det som de får genom detta: De lär sig samspela med tillvaron mycket bättre och de kan bli mer kreativa genom att använda skissandets verktyg. Det här ger direkt nytta för att utveckla egenskaper som innovationsförmåga och entreprenörskap.


Du har gett ut en rad böcker i det här ämnet – vilken effekt har det fått egentligen?

– Visst har det haft spridning: vi ger vidareutbildningskurser inom ämnet som, utan att vi behöver marknadsföra dem, år efter år fylls på med nya deltagare. Jag är mycket ute och föreläser om det här på olika platser och det finns en livaktig diskussion inom lärarutbildningen i frågan.

– Vårt samarbete med konsultföretaget Combitech är kanske det mest lysande exemplet. Vi har jobbat med Combitech sedan januari 1997. Företagets konsulter är alla civilingenjörer och använder den här metoden i sitt utvecklingsarbete, flera av dem har skrivit böcker om detta och även disputerat i ämnet.


Christer Gummeson

Ladda hem skriften ”Bildning och skrivande” från Högskolverkets hemsida