Utbredningen av faktaresistens hotar det demokratiska samhällsbygget, enligt Elisabeth Ekener, en av arrangörerna av March for Science. (Foto: Håkan Lindgren)

Manifestation för fakta och vetenskap

Publicerad 2017-04-18

Vill du vara med och motverka utbredningen av fejknyheter och faktaresistens? Lördag 22 april samlas människor i Stockholm och andra städer världen över i en manifestation för vetenskap, March for Science.

Sammanlagt väntas hundratusentals människor i mer än 500 städer visa sitt stöd för vetenskapssamhället. Rörelsen började i Washington, USA, som en reaktion mot att falska nyheter och alternativa fakta vinner alltmer mark i det offentliga samtalet.

– Vi har de senaste fem åren sett att känslor och åsikter i ökande grad fått samma giltighet som vetenskapliga fakta. Det är en trend som oroar och riskerar att slå undan benen för all seriös diskussion om hur vi vill forma framtidens samhälle, säger Elisabeth Ekener , forskare i miljöstrategisk analys vid KTH och en av arrangörerna för marschen i Stockholm.

Känslor och åsikter har fått samma giltighet som vetenskapliga fakta.

March för science vänder sig inte endast till forskare. Vetenskap är en grundpelare i det som utvecklar vår värld och därför berör oss alla, påpekar Elisabeth Ekener.

– Vi vill lyfta frågan om forskningens betydelse. Många har nog inte klart för sig hur stora delar av allas vardag som bygger på olika vetenskapliga landvinningar.

Demokratiskt samtal

Hon pekar också på vetenskapens roll i framväxten av ett öppet samhälle där det ges utrymme för såväl källkritik som acceptans för oliktänkande. Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet, understryker Elisabeth Ekener:

– Att förneka fakta riskerar att döda sådana samtal – det lämnas inget utrymme kvar för en faktabaserad argumentation. Vi behöver ett gemensamt språk som bygger på en tilltro till vetenskapen, annars havererar grunden för en dialog.

Elisabeth Ekener vill lyfta vetenskapens betydelse.

Elisabeth Ekener hoppas även att manifestationen kan bidra till att överbrygga avståndet mellan allmänhet och forskning. Hon hade själv flera fördomar när hon kom till KTH efter en mångårig karriär inom näringslivet.

– Nu har jag en väsensskild bild jämfört med min tidigare uppfattning av hur akademin fungerar. Forskare är som folk är mest. Jag tror att vi behöver avdramatisera bilden av forskning som något ogenomträngligt svårt och obegripligt.

Brett stöd

Manifestationen i Stockholms stöds av ett 60-tal organisationer – forskningsfinansiärer, institutioner, ideella organisationer, vetenskapliga samfund och flera lärosäten, däribland KTH.

– Att KTH ställer sig bakom är en självklarhet. Akademins roll är avgörande för vetenskap och kunskap som ju utgör en grundbult för ett demokratiskt samhälle, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Initiativet för en marsch i Stockholm togs av Rob Watt och Eva Krutmeijer inom Forskom, ett nätverk för forskningskommunikation. Samordningen har skötts av organisationen Vetenskap & Allmänhet. I Sverige planeras även för manifestationer i Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

Elisabeth Ekener ser fram emot en bred uppslutning på lördag.

– Vi vill visa att ett hållbart samhälle byggs genom ett vetenskapligt förhållningssätt, snarare än via vidskeplighet eller en ordning där särintressen ges möjlighet att trumfa igenom beslut. Vi tar ställning för att vetenskapliga framsteg är en grundläggande plattform i en samhällsutveckling som inkluderar alla.

Text: Christer Gummeson

Manifestationen i Stockholm äger rum den 22 april med samling kl 11.30 på Mariatorget. Marschen, två kilometer lång, beräknas vara framme på Medborgarplatsen kl 13:30. Där vidtar ett scenprogram fram till kl. 15 med bland andra forskningsministern, landshövdingen, forskare – bland andra Sverker Sörlin, Elisabeth Ekener och Christina Moberg från KTH – artister och företrädare för andra samhällssektorer. Läs mer om manifestationen