Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund, inviger Malvinas väg. (Foto: Marc Femenia)

Malvina visar vägen

Publicerad 2018-06-11

Osqulda är historia. Namnbytet till Malvinas väg på den kritiserade gatan på KTH:s campus firades med bubbel, tal och prinsessbakelser vid en invigningsceremoni.

– Äntligen, sade Anna Wahl , KTH:s vicerektor för jämställdhet och värdegrund, när den nya gatuskylten avtäcktes inför en publik med studenter och anställda som svarade med ett jubelrop.

Namnbytet blev klart tidigare i år, genom ett beslut i stadsbyggnadsnämnden. KTH har drivit på frågan efter att alltfler röster höjts om att det tidigare namnet är diskriminerande och sexualiserat genom sin referens till oskuld.

Det är inte heller ett vedertaget kvinnonamn, utan har hittats på utifrån Osquar, namnet för den manliga teknologen på KTH.

Harriet Ryd, en av KTH:s första kvinnliga professorer, talade på invigningen.

När invigningen fortsatte med tal i Nymble, studentkåren, berättade Anna Wahl, som kom till KTH som genusforskare för tretton år sedan att hon började arbeta aktivt för ett namnbyte när hon blev vicerektor. Gatunamn är en viktig symbolfråga och ska inte ge uttryck för kränkande värderingar, påpekade Anna Wahl, som också är chef för KTH Equality Office med uppgift att samordna och stödja jämställdhetsarbetet:

– En gatuadress är en del av det offentliga rummet. För mig har det känts pinsamt att bjuda in till möte i lokaler vid Osquldas väg.

Snälla flickan

Harriet Ryd, en av KTH:s första kvinnliga professorer, som började som student på KTH för 70 år sedan såg namnbytet i ett egenupplevt historiskt perspektiv. Hon riktade sig till publiken, varav flertalet var kvinnor, och sade:

– Ni har hjälpt till att få mer jämvikt. Jag vill gratulera er som jobbat med att lyfta kvinnors insatser så till den grad att kvinnor nu är representerade ända upp till rektorsämbetet.

På frågan hur en ”Osqulda” var på hennes tid svarade Harriet Ryd:

– Det var den lilla snälla flickan som hjälpte den duktiga teknologen.

Medlemmar i nätverket Malvina, som fått ge namn åt den nya gatan.

Gatunamnet Malvina anknyter till nätverket Malvina för kvinnliga teknologer på KTH. Ordföranden Sofie Wilhelmsson var stolt över att ha medverkat till nyordningen. Hon påtalade föreningens betydelse som en källa att ösa kraft ur och nämnde flera konkreta förändringar den bidragit till.

Drottning Kristina

Maria Bahrami, studentkårens ordförande, och moderator för dagen, berättade att Osqulda även försvinner som namn på den kvinnliga teknologen och ersätts med Quristina, med hänvisning till drottning Kristina.

– Vårt namn ska inte associera till oskuld eller till manliga studenter. Vi ska ha ett eget namn, baserat på vår historia, sade hon.

David Tjeder , historiker och gruppchef inom KTH:s förvaltning, gjorde internationella jämförelser bakåt i tiden kring symbolladdade namnbyten på såväl gator och städer som nationer. I ett tal kring skam, sexualitet och förminskning av kvinnor avslutade han med orden:

– Det här är 2018. Ring ut det gamla, ring in det nya – låt oss gå Malvinas väg.

Text: Christer Gummeson

Fakta:
Vid KTH och Tekniska Högskolans Studentkår har Osquar och Osqulda varit benämningar för manliga respektive kvinnliga teknologer. Gatunamnet Osquars Backe fastställdes 1965, Osquldas väg 1990. Namnet Osqulda uppfattas dock som ett uttryck för kränkande värderingar, vilket framförts i skrivelser till Stockholm stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari att detta var ett tillräckligt stärkt skäl för att ändra namnet till Malvinas väg.