Till innehåll på sidan
Per Warfvinge, vicerektor på LTH.
Annonsering spelar inte någon roll för studentrekryteringen. Den största påverkan har våra befintliga studenter, säger LTH:s vicerektor Per Warfvinge. (Foto: Christer Gummeson)

Lund blev bäst utan reklamkampanjer

Publicerad 2011-05-24

Sveriges bästa tekniska högskola finns i Lund, enligt rankinginstitutet Urank. Och alltfler studenter verkar hålla med. Lunds tekniska högskola har näst störst marknadsandel i Sverige efter att nyligen ha passerat Chalmers. Framgången har kommit nästan helt utan reklamkampanjer. Lund litar på sitt goda rykte.

Lunds tekniska högskola, LTH, placerar sig före både Chalmers och KTH i Uranks lista över Sveriges främsta tekniska lärosäten. Styrkan hos LTH ligger främst i studenternas och lärarnas kvalitet: höga betyg, högt söktryck, bra genomströmning och hög andel disputerade lärare.

– Egentligen är jag inte överraskad. Vi brukar titta på Sydsvenska handelskammarens rankingkriterier för svenska lärosäten. När vi själva lägger in våra värden där hamnar vi på tredje plats i Sverige, efter KI och SLU men före både KTH och Chalmers, säger Per Warfvinge, vicerektor på LTH.

Han pekar ut en trovärdig studentrekrytering, pedagogisk utveckling och LTH:s goda rykte som viktigaste orsaker till framgången.

– Vi har hållit fast vid samma inriktning på rekryteringsarbete sedan slutet av 1970-talet. I stort sett har vi ingen annonsering eller kortsiktiga PR- kampanjer för att locka studenter till LTH. I stället tror vi starkt på det personliga mötet mellan ungdomar och våra studentambassadörer.

Tar hand om studenterna

Fokus ligger på att vara närvarande där ungdomarna finns, säger Per Warfvinge:

– En gång i tiden var vi först med SMS-beställning av kataloger, nu vi har gjort en LTH-app till iPhone, samtidigt som 10 000 skolungdomar besöker LTH varje år.

LTH satsar också stora resurser på att ta väl hand om studenterna under deras första tid vid lärosätet. Siktet är inställt på att 75 procent av dem ska ta 40 poäng under sitt första läsår. Fler och fler utbildningsprogram har nått upp till den gränsen.

– Det är en mycket bra temperaturmätare för om vi lyckas i vårt arbete. Det visar hur bra vi har rekryterat, hur introduktionen fungerar, hur anpassad utbildningen är till studenternas förkunskaper och hur bra de tycker att det är att plugga hos oss.

För några år sedan hade LTH en dipp i sin rekrytering. Marknadsandelen sjönk till 13 procent, men i dag har det vänt och vid den senaste ansökningsomgången hade man drygt 20 procents andel av teknologmarknaden och passerade därmed Chalmers tekniska högskola för första gången.

– Fastan vi tidigare gick kräftgång höll vi fast vid vår rekryteringsstrategi. Vi skapade även några nya utbildningsprogram och var noggranna med att profilera oss som ett lärosäte som erbjöd yrkesexamina i stället för att lyfta fram kandidat- och masterprogram.

Lever upp till ryktet

Grunden för LTH:s rekryteringsarbete är att erbjuda objektiv, trovärdig information och sedan leva upp till en god kvalitet när studenter väl börjar sin utbildning, menar Per Warfvinge.

– Vi vet att annonser inte spelar någon roll. Den största påverkan har våra befintliga studenter och folk i ungdomarnas nätverk. Det är de som sprider det rykte som vi själva lägger grunden för. Därför är det väsentliga vad som händer när studenter kommit till LTH. Om fler studenter lyckas få en bra start på sin utbildning hos oss borde det leda till en ökad attraktivitet, säger han.

Ett succéartat inslag i LTH:s introduktionsprogram är Samverkansinlärning, SI. Förstaårsstudenternas anmäler sig frivilligt att läsa SI-kurser, som leds av äldre teknologer. Ungefär 80 procent av dem som deltar i SI-verksamheten klarar minst 40 poäng varje läsår. Bland andra studenter är det endast 55 procent som når upp dit.

Enligt LTH:s egna undersökningar fungerar rekryteringsstrategin precis som man hoppats: 80 procent av förstaårsstudenterna uppger att de valt LTH på grund av utbildningens goda rykte.

– LTH har ett förbluffande starkt varumärke. På riksnivå ligger vi i nivå med Handelshögskolan. I topp på riksnivå finns Lunds universitet tillsammans med Chalmers och Uppsala. Men våra nybörjarenkäter visar att studenterna inte söker till oss för att vi är en del av Lunds universitet utan på grund av kvaliteten hos våra utbildningsprogram.


Text: Christer Gummeson

Läs intervju om Lunds SI-verksamhet Läs mer om Uranks rankinglistor

Tema: Så gör andra lärosäten

Svenska högskolor och universitet står inför samma utmaningar: Rekrytera studenter, ragga forskningsanslag, profilera sig internationellt och hålla en god arbetsmiljö på hemmaplan. Samtidigt ska man utveckla kvaliteten på kärnverksamheterna utbildning och forskning, och vässa sin samverkan med omgivande samhället.

Lösningarna ser ofta olika ut hos de olika lärosätena. Campi beskriver i en serie artiklar om hur Lunds universitet hanterar sina uppgifter. Hör gärna av dig till Campi om tips på uppslag i serien för andra svenska lärosäten. Mejla: campiredationen@kth.se