Linda och Stefan får årets pedagogiska pris

Publicerad 2013-12-17

Linda Kann som undervisar i datalogi och Stefan Hallström lärare på Farkostteknik får KTH:s pedagogiska pris 2013.

Linda Kann
Linda Kann

Linda Kann sätter studenterna och studenternas lärande främst, framhålls i motiveringen till priset. Vid föreläsningarna använder hon fysiska föremål för att förklara och levandegöra begrepp i datalogin. Hon använder kamraträttning, problembaserat lärande och kontinuerlig examination.

Med en ständig positiv inställning lyckas hon få alla i klassen intresserade och motiverade, enligt prismotiveringen, som fortsätter:

”Linda Kann utvecklar ständigt både undervisnings- och examinationsformerna i sina kurser. Hon är också studierektor för civilingenjör- och lärarprogrammets datainriktning där hon genom att vara ett pedagogiskt föredöme motiverat många studenter att vilja bli datalärare.”

Stefan Hallström
Stefan Hallström

Stefan Hallström har arbetat som lärare vid KTH sedan 1997. Han är huvudlärare och examinator för kursen ”Lättkonstruktioner och FEM” och har, enligt prismotiveringen, utvecklat denna kurs, framförallt när det gäller laborationerna som numera genomförs med kommersiell datorprogramvara och muntliga examinationer.

Stefan Hallström är en av initiativtagarna till pedagogikprogrammet CDIO:s utveckling vid KTH och en av dem som utvecklade bland annat projektkursen i Lättvikts-/Marindesign som fått stor uppmärksamhet.

Den grundläggande ingrediensen är att motivera och stimulera teknologer till eget engagemang och lärande, samt att vid rätt tidpunkt hjälpa och handleda dem. Kursen personifierar hela CDIO-tanken. Stefan Hellström är en kompetent, komplett och engagerad lärare utöver det vanliga, framgår av motiveringen

Intervju: Stefan Hallström får KTH:s pedagogiska pris 2013

KTH:s pedagogiska pris delas ut till två lärare varje år ”för framstående lärarinsatser inom den grundläggande utbildningen”. Priset är ett resebidrag och delas i år ut vid diplomeringshögtiden 17 december.