Li-Rongs smarta förpackningar

Fresh Food Tracker
Intelligent papper kan övervaka en last frukt på väg genom Europa. Sensorer i transportförpackningen känner av fruktens mognadsprocess. Med en trådlös uppkoppling till Internet kan processen avläsas i realtid.
Publicerad 2009-03-25

Morgondagens plåster kan innehålla små sensorer som kan avläsas i din mobiltelefon. Där kan du se om såret som ditt barn fått på foten utvecklats till en infektion och om barnet fått feber. Detta är en av flera tillämpningar som kan komma ur forskningen kring intelligenta förpackningar vid iPack Vinn Excellence Center.

IPack är ett av Vinnovas Excellence Center och engagerar närmare 60 personer, från industrin, akademien och från forskningsinstitut. Men genom finansieringen av drygt 200 miljoner kronor fram till år 2016 ska forskningen ge oss mycket mer än bara intelligenta plåster, menar Li-Rong Zheng, professor vid ICT-skolan och forskningsledare för iPack.

– Vi avslutar nu den första etappen av projektet, där vi bland annat satt samman organisation, forskningsgrupper och tagit fram tre demonstratorer av tekniken, säger Li-Rong Zheng.

En av demonstratorerna, ”Fresh Food Tracker”, gör det möjligt att övervaka en last frukt på väg genom Europa – i realtid via Internet. Forskarna har satt samman en mängd sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet samt halten av koldioxid och etylen i lasten. Det senare är en gas som utsöndras av vissa växter och som påskyndar mognadsprocessen. Här finns också en gps-mottagare och en trådlös uppkoppling till Internet, vilket gör det möjligt att registrera och kontrollera varje minut av resan.

– Till exempel är det möjligt att säga exakt vilken del av kedjan som bär ansvaret för en skadad last. Har en omlastning skett under felaktig temperatur syns det genast. Det är något industrin naturligtvis är mycket intresserad av att veta, säger Li-Rong Zheng.

Tryckt elektronik

I demonstrationsexemplet består sensorerna av traditionell elektronik men Li-Rong Zheng menar att de snart kan vara en del av själva papperet i förpackningarna. Ett delområde inom iPack är nämligen utvecklingen av tryckt elektronik som ska bli ett komplement till dagens teknik. Något som även kommer att göra tekniken billigare att producera, vilket är mycket viktigt krav när det gäller förpackningar.

– Om de funktioner vi skapar också gör att förpackningen blir tio gånger så dyr att tillverka blir den inte meningsfull för industrin. Därför är det väldigt viktigt för oss att vara kostnadsmedvetna, säger Fredrik Jonsson, seniorforskare inom iPack.

I dagsläget testas denna demonstrator av industripartners inom iPack med förhoppningen om att senare bli en kommersiell produkt.

– Tekniskt sett är inte demonstratorn så avancerad, men när vi visar upp den för industrin visar den tydligt vad som kan göras i dag. Den har blivit något av en katalysator för nya idéer och behov som vi själva inte kunnat förutse, säger Fredrik Jonsson.

Förenkla vårt dagliga liv

Andra demonstratorer från forskningscentret kopplar trådlöst samman vanliga pappersförpackningar med Internetanslutna displayer. Bara genom att lyfta en läkemedelsförpackning från hyllan kan man till exempel få mer information om biverkningar eller alternativa billigare läkemedel.

– Det långsiktiga målet med vår forskning är att förenkla vårt dagliga liv. I dag bombarderas du av budskap när du stiger in i en butik. Men rätt utnyttjad kan vår teknik ge dig den information och de valmöjligheter du själv önskar, säger Li-Rong Zheng.

Internationellt är detta ett hett område, menar han, med framstående forskning både i Asien och USA. Men samtidigt har iPack fördelar framför de internationella kollegorna.

– Vi är unika tack vare vårt systemkunnande där vi knyter samman skilda områden till nya tillämpningar. Visst finns det internationella exempel med forskare som är framstående inom enskilda material men ingen som har vårt övergripande synsätt, säger Li-Rong Zheng.


Text: Magnus Trogen. Foto: Christer Gummeson

Läs mer på iPacks hemsida