Ledarduo vill skapa stabilitet

Publicerad 2016-12-20

Arkitekturskolan får delat ledarskap från och med årsskiftet. Helena Mattson blir prefekt och Per Franson prodekan efter Anders Johansson, som lämnar båda posterna.

Helena Matsson, prefekt.

Tillsammans vill den nya ledningen skapa stabilitet efter en tid av ekonomisk oro.

– Vi har haft en del ekonomiska problem efter flytten till nya lokaler, och behöver nu sätta fokus på vår kärnverksamhet. Det handlar både om hur vi kan stärka kvaliteten inom utbildning och forskning och att bidra till en diskussion om arkitekturens roll inom de utmaningar som samhällsbyggandet står inför, säger Helena Mattson .

Hon tror att den nya ledarduon kommer att komplettera varandra bra. Båda lämnar uppdrag som vice prefekter och har bred erfarenhet av Arkitekturskolans verksamhet. Helena Mattson är forskningsansvarig, Per Franson ansvarig för grundutbildning och deras ambition är att stärka och utveckla kopplingen däremellan. Även de industriella kontakterna ska utvecklas.

Helena Matsson medger att den ekonomiska situationen är problematisk, men ser inte att det ska behövas ytterligare nedskärningar den närmaste tiden. På längre sikt är läget oklart. Tillsammans med andra aktörer inom branschen vill hon arbeta för att utöka den så kallade designpengen, som är det statliga anslaget för studenter på arkitekturutbildningen.

Per Franson, prodekan.

– Det är oerhört viktigt att vi har tillräckliga resurser för att kunna behålla utbildningsformen för arkitekturstudenter – projektundervisning med individuell handledning, säger hon.

De nya rollerna för Helena Mattson och Per Franson är tillfälliga, uppdragen sträcker sig över nästa år.

– Det känns spännande och kul att få leda skolan. Det innebär ett betydande ansvar med många kontakter att sköta och jag är glad att vi är två som delar på det. Vi kommer inte att genomföra några stora förändringar under året men hoppas kunna skapa utrymme för att driva och utveckla skolans kvalitetsfrågor.

Under nästa höst kommer processen för att hitta ersättare att dra igång och en ny lösning väntas vara på plats i början av 2018.

Text: Christer Gummeson