Till innehåll på sidan

Lättsam stämning gynnar forskare

Publicerad 2014-06-18

Hallå där, Maria Börjesson, transportforskare, som ska medverka på politikerveckan i Almedalen. Hur känns det?
– Jättekul. Jag känner mig väl förberedd och tänker bara njuta.

Maria Börjesson

Vad ska du prata om i Almedalen?
– Två saker. Det ena är fenomenet som kallas Peak Car, alltså frågan om biltrafiken har nått sin topp och slutat öka. Jag ska bland annat prata om huruvida det är möjligt att göra tillförlitliga prognoser om framtidens biltrafik.

– Det andra handlar om folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg som ska hållas i september. Mitt tal tar fasta på hur opinioner förändras över tid och vad det är som styr dem.

Är Almedalen ett bra forum för forskare?
– Ja, det tycker jag. Det är nästan vår skyldighet som forskare att delta i sådana sammankomster. Det handlar om att sprida information till beslutsfattare och allmänhet. Det är viktigt för oss forskare att stå till tjänst med den kunskap vi har.

Hur kan Almedalsveckan bidra till forskningens framsteg?
– Det handlar om relevanskoll – att vi forskar om rätt saker och frågor som upplevs vara viktiga i samhället. Vi får feedback både direkt på plats och i den debatt som följer efteråt.

En blandning av semester och jobb.

Vad har du lärt dig av tidigare besök där?
– Den kontaktskapande biten är oerhört viktig och rolig. Jag har träffat viktiga personer i branschen – exempelvis infrastrukturministern.

– Man lär sig tala om sin forskning på ett sätt så att politiker och lekmän förstår. Det är inte minst viktigt att ha i bagaget när man skriver ansökningar för att få projektanslag.

Hur viktig är den sociala biten?
– Evenemanget är en blandning av semester och jobb. Det är en lättsam stämning vilket kan vara en fördel ibland. Ofta kan infrastrukturfrågor vara ganska polemiska – ska man satsa på det ena eller det andra, järnvägar eller bilvägar? I Almedalen får diskussionerna en mjukare ton – det gör att det går lättare att skapa kontakter och kanske öka förståelsen hos andra personer inom ämnesområdet.

Din forskning och politik – på vilket sätt hör de ihop?
– På sätt och vis hör de alltid samman, eftersom min forskning i grunden ofta går ut på att utveckla metodiken för att ta fram bättre beslutsunderlag, ofta kring konsekvenser för samhället, ekonomin, arbetsmarknad och miljön i olika trafik- och transportfrågor. ”Gör ni så här, så blir det så här”.

– Däremot lägger jag inga politiska värderingar – det får politikerna själva göra i nästa steg.

Berättat för: Christer Gummeson

Sammanlagt deltar ett 30-tal forskare och andra experter från KTH under politikerveckan i Almedalen 29 juni – 6 juli.