Dialogen med studenter är grunden för en framgångsrik undervisning, anser Tina Karrbom Gustavsson och Patric Jensfelt. (Foto: Marc Femenia)

Lärare som lyssnar

Publicerad 2017-11-15

Den ena prisas för sin inspirerande undervisning och den andre för förmågan att skapa ett mycket positivt studieklimat. Tina Karrbom Gustavsson och Patric Jensfelt tilldelas KTH:s pedagogiska pris i år.

En oväntat stark novembersol strömmar in genom fönstren på sjätte våningen i det nybyggda huset vid Teknikringen 10B. I det ljusa och luftiga lunchrummet träffas Tina Karrbom Gustavsson  och Patric Jensfelt  för första gången. De har fått KTH:s pedagogiska pris och ska fotograferas tillsammans.

Tina Karrbom Gustavsson är universitetslektor och docent inom projektkommunikation, Patric Jensfelt professor inom datalogi med inriktning mot robotik. Båda undervisar mycket – och tycker om det.

− Om studenterna ska bli engagerade måste du själv se intresserad ut när du undervisar, det ska synas att du brinner för ditt ämne, säger Patric Jensfelt och får medhåll av Tina Karrbom Gustavsson.

Frågor och motfrågor

Hon prisas för att hon är inspirerande och engagerande i sin undervisning. I prismotiveringen står också att hon ”talar med bönder på bönders vis men med lärde på latin”.

− Jag tror att det har att göra med att jag möter studenterna vid många tillfällen under och efter deras utbildning på KTH och dessutom via mitt bloggande och debattartiklar. Jag försöker hela tiden anpassa det jag säger efter studenternas eller åhörarnas intresse, så att de känner att jag talar till just dem, säger hon.

Pedagogiska meriter borde väga tyngre inom akademin, anser Tina Karrbom Gustavsson och Patric Jensfelt.

− Annars baseras min pedagogik på att ställa öppna frågor och motfrågor. Mina studenter läser samhällsbyggnad och det gäller att förbereda dem för ett utmanande arbetsliv. Min uppgift är att utbilda problemformulerare, och som sådan måste man kunna ställa frågor.

Även Patric Jensfelt lyfter fram dialogen som en viktig del:

− I kursundervisningen uppmuntrar jag till frågor och dialog. Det fungerar bäst i min robotikkurs där jag är expert och kan prata fritt.

I prismotiveringen framhålls hans förmåga att skapa ett mycket positivt klimat som stimulerar studenternas intresse och engagemang.

− Jag försöker vara tillgänglig och visa intresse för studenterna som personer. Det är viktigt att se utbildningen ur deras perspektiv, visa förståelse för deras problem och vara en god lyssnare, säger Patric Jensfelt.

Miljö och bostadssegregering

Båda har fler tips till andra pedagoger. Till exempel att rikta undervisningen till alla studenter, inte bara det lilla toppskiktet.

− Toppskiktet klarar sig ändå. Den stora massan uppskattar repetitioner, konstaterar Patric Jensfelt.

− Ett annat tips är att sätta ämnet i ett sammanhang genom att lyfta aktuella samhällsutmaningar som har bäring på ämnet. Både svenska och internationella studenter uppskattar när man tar upp globala frågor som miljö eller bostadssegregering som exempel, säger Tina Karrbom Gustavsson.

Mot slutet av intervjun funderar Patric Jensfelt och Tina Karrbom Gustavsson över pedagogikprisets betydelse i en miljö där det oftast är forskningsmeriter som räknas.

− Det är ju sällan någon som frågar en nyanställd KTH-lärare hur hans eller hennes pedagogiska ambitioner ser ut. Man är intresserad av att rekrytera en forskningsledare, det är det som systemet är anpassat för, säger Patric Jensfelt.

− Det är roligt att priset finns, men det borde ha en självklar plats i meriteringssystemet, konstaterar Tina Karrbom Gustavsson.

Text: Karin Strand

Tina Karrbom Gustavsson

 • Arbete: Avdelningschef och universitetslektor avdelningen för projektkommunikation, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).
 • Bakgrund: Civilingenjör i maskinteknik, doktor i industriell ekonomi och organisation, docent i projektkommunikation, har arbetat som utvecklingsdirektör i Huddinge kommun.
 • Huvudsakligt forskningsfält: Projektledning, byggprojektledning och projektkommunikation.
 • Bästa feedback: När tidigare studenter bjuder in mig som föredragshållare eller moderator. Dessutom har jag fått flera mejl från kvinnliga internationella studenter som skriver att jag är en förebild för dem. Det gör mig naturligtvis glad och stolt.
 • Tidigare meriter i pedagogiska sammanhang: ”Årets kvinna i fastighetsbranschen” 2014.
 • Hit reser jag för prispengarna: Det lutar åt Danmark. Jag skulle vilja besöka en dansk arkitekturinstitution. Jag inspireras av arkitekters ofta interaktiva och kreativa arbetssätt.

Patric Jensfelt

 • Arbete: Biträdande avdelningschef och professor vid avdelningen för robotik, perception och lärande, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
 • Bakgrund: Civilingenjör i teknisk fysik, doktor i reglerteknik, professor i datalogi.
 • Huvudsakligt forskningsfält: Robotik och systemintegration.
 • Bästa feedback: När jag slutade som programansvarig blev jag avtackad av alla studenter på ett sätt som verkligen värmde och som fick mig att känna mig uppskattad.
 • Tidigare meriter i pedagogiska sammanhang: Tre gånger nominerad till CSC:s pedagogiska Slipspris.
 • Hit reser jag för prispengarna: Jag har funderat en del, men inte kommit fram till något svar ännu.

Prismotiveringarna:

Tina Karrbom Gustavsson får priset för ”sin inspirerande, entusiasmerande och engagerande undervisningsgärning inom ämnet byggprojektledning.

Tina Karrbom Gustavsson deltar aktivt i undervisning på många olika nivåer och likt Karlfeldts Fridolin talar hon "med bönder på böndernas satt men med lärde man på latin", - hon lyckas på ett enastående satt anpassa sig till studenternas eller åhörarnas nivå.

Tina Karrbom Gustavsson är verksam som lärare, kursansvarig och examinator i en rad kurser i projektledning, projektkommunikation, byggprojektledning och examensarbete på grund och avancerad nivå liksom i forskarutbildningen.”

Patric Jensfelt får priset för ” sina insatser som programansvarig for masterprogrammet "Systems, Control and Robotics dar han skapat ett mycket positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse och darigenom främjar lärande. Patric Jensfelt har sett till att nya studenter mottas på ett sådant satt att de trivs och finner sig till ratta pa institutionen, samt har förverkligat nya idéer for undervisning och lärande.

Genom programsammanhållande kurser har första- och andraårsstudenter träffats. Förutom att skapa en mötesplats for studenter, stimuleras studenterna att utforska sin egen förmåga att bygga och programmera system. For många av studenterna ar dessa kurser första gången de jobbar med ett verkligt system.”

KTH:s pedagogiska pris  är ett resebidrag som årligen delas ut till lärare inom KTH som svarat för framstående insatser inom grundutbildningen. Priset är ett resebidrag på 20 000 kronor per person. Tanken är att resan ska främja pristagarnas egna pedagogiska utveckling. Årets pris delas ut vid diplomutdelningen i Stadshuset den 13 december.