Till innehåll på sidan
Våren 2016 ska Utbildningshuset stå klart nedanför Brinellvägen 22-26. Lokalerna i huset har utformats i samarbete med en arbetsgrupp av lärare och studenter. (Bild: Cco Christensen & Co)
Våren 2016 ska Utbildningshuset stå klart nedanför Brinellvägen 22-26. Lokalerna i huset har utformats i samarbete med en arbetsgrupp av lärare och studenter. (Bild: Cco Christensen & Co)

Lärare påverkar nybyggnader på campus

Publicerad 2014-01-30

Ett nytt utbildningshus med innovativa undervisningsmiljöer börjar byggas på KTH i höst. Utformningen av lokalerna har skett genom en unik förankringsprocess med studenter och lärare.

För första gången har en arbetsgrupp med lärare och studenter ingått i arkitekternas förberedelsearbete för en nybyggnation på campus. Gruppen har haft en kontinuerlig dialog med de ansvariga för byggprojektet om hur deras kommande arbetsplats på KTH ska se ut.

– Det är så här vi ska arbeta med renoveringar och nybyggnader på campus hädanefter. Om man inte tar med dem som ska använda lokalerna i arbetsprocessen är risken stor att de färdiga byggnaderna inte uppfyller de behov som finns hos lärare och studenter, säger Maria Granath, chef på KTH:s miljö- och byggnadsavdelning.

Det är så här vi ska arbeta med renoveringar och nybyggnader på campus hädanefter.

Arbetsgruppen har deltagit i workshops där de gett input till planerna för det 3000 kvadratmeter stora huset. Utifrån lärarnas önskemål om hur lokalerna ska fungera har arkitekternas skisser över utformningen stötts och blötts i flera omgångar.

Huset blir ett studieobjekt

Utbildningshusets lärosalar kommer att vara bokningsbara för alla KTH-lärare, men har utformats med åtanke på de studenter och lärare inom byggteknik och design som ska flytta in från KTH:s campus i Haninge.

Huset innehåller flera inredningstekniska detaljer som anpassats för undervisningen i Bygg- och designtekniska ämnen. Bland annat blir alla installationer för ventilation, vatten och elektricitet helt synliga i interiören. Sensorer som kan läsa av belastningen på byggnadens konstruktion byggs in i väggar och tak.

– Huset i sig kommer att bli ett studieobjekt för de som pluggar där.  Man ska kunna räkna och mäta och göra justeringar för att kunna studera hur modern byggnadsteknik fungerar i praktiken, säger Maria Granath.

Skissen visar en så kallad break out-zon med visuell förbindelse mellan lärosal och grupparbete. (Klicka på bilden för att se en större version.)
Skissen visar en så kallad break out-zon med visuell förbindelse mellan lärosal och grupparbete. (Klicka på bilden för att se en större version.)

Flera av husets arkitektoniska lösningar ska underlätta för lärarna att kunna växla mellan olika undervisningsmetoder. Exempelvis får lärare som bokar en övningssal samtidigt tillgång till studieplatser som ligger direkt i anslutning till salen.

Underlättar flexibel undervisning

I en gradängsal (föreläsningssal med sluttande golv) är stolarna vridbara så att undervisningen enkelt kan skifta mellan föreläsning och grupparbeten. Huset rymmer avancerat AV-tekniskt stöd; bland annat kan lärare som föreläser i en sal kopplas upp mot stora videoskärmar i de intilliggande rummen.

– Både lärare och studenter har efterfrågat interiörer som kan öka flexibiliteten inom undervisningen, säger Maria Granath.

Utbildningshuset kommer också innehålla en stor utställningshall. Det är ett välkommet tillskott på campus, tycker Maria Granath. I dagsläget är det endast KTH:s bibliotek som har sådana lokaler, konstaterar hon.

Utbildningshuset, som ritats av arkitektbyrån Cco Christensen & Co, beräknas stå färdigt för inflyttning våren 2016. Samtidigt med byggstarten i höst börjar renoveringen av en ungefär lika stor byggnad på adressen intill. Här kommer bland annat rymmas kontor, matsal, studieplatser och undervisningslokaler för de studenter och lärare som flyttar in från Haninge.

Text: Christer Gummeson

Byggprocessen blir undervisningsmaterial för KTH:s studenter

  • Väino K Tarandi, professor på ABE-skolan, kommer att använda Utbildningshuset i sin undervisning inom 3D-projektering på KTH. Detta har gjorts möjligt genom att KTH får tillgång till konsultgruppens alla datafiler över el, vvs och arkitektur, där allt är ritat i 3D. I vanliga fall är detta inte möjligt på grund av upphovsrätten.
  • Hela byggprocessen filmas även av Medieproduktion för att kunna användas som en undervisningsfilm för KTH:s studenter.