Till innehåll på sidan

Lärare orsakar förvirring i sociala medier

Publicerad 2014-08-19

Var tydlig med vilken roll du uppträder i när du kommunicerar med studenter på Facebook. Annars kan det uppstå oklarheter som får negativa konsekvenser. Det menar två forskare som studerat hur lärare kommunicerar med sina studenter i sociala medier.

Pernilla Josefsson, CSC-skolan.

Studenterna kan känna osäkerhet och tvivel när deras lärare använder Facebook som en kommunikationskanal, enligt en studie som gjorts av Pernilla Josefsson, doktorand på CSC-skolan och Fredrik Hanell, Lunds universitet.

Vilken slags oklarhet har ni sett när studenter och lärare kommunicerar i sociala medier?
– De sociala rollerna blir sammanflätade, vilket gör det svårare att skilja ut den privata, personliga från den professionella. En del studenter antar att läraren framträder som just lärare. Andra ser läraren som en privatperson som utrycker sina privata tankar, och inte som en lärare som informerar eller bedömer. Samtidigt finns det lärare som har svårt att separera sin lärarroll från sitt privata jag.

Vilka problem kan uppstå?
– Det har uppstått oklarheter kring vad som är ett ”lämpligt beteende” och som är starkt kopplat till lärarens auktoritet. Exempelvis la en student ut ett aprilskämt om att ett utbildningsprogram skulle läggas ned. Läraren spelade med, bekräftade informationen och spann vidare på skämtet. Det här ledde till stor oro bland studenterna som också blev upprörda och tyckte att läraren agerade utanför sin roll som lärare.

Vilken lärdom kan man dra av detta?
– Att lärararen tar en risk om han eller hon uppträder in en social roll som inte alla studenter förväntar sig eller sympatiserar med. Vi fann att lärare behöver hålla sig inom vissa gränser; det finns beteenden som inte är lämpliga i det här sammanhanget.

Hur kan lärare undvika att överträda gränserna?
– En del är inte Facebook-vänner med sina studenter. De begränsar sina privata inlägg till sina vänner, och intar lärarrollen i klassens Facebook-grupp.

– Det bästa sättet är att vara tydlig med sina avsikter. Om ni är en studentgrupp som har bjudit in en lärare – förklara varför ni bjudit in läraren och vad ni förväntar er. Läraren å sin sida behöver klargöra vilka förväntningar han eller hon har på studenterna.

Text: David Callahan

Fotnot: Studien finns publicerad i boken “An Education in Facebook?: Higher Education and the World's Largest Social Network.”