Till innehåll på sidan

Lär känna KTH:s nybakade professorer

Framtidens professorer
Publicerad 2010-09-15

I en artikelserie i Campi kommer vi att uppmärksamma sju av årets nya professorer på KTH. Höjdpunkten nås 18 november när tillställningen ”Professors for the Future” äger rum på KTH. Då bjuds alla anställda in för att mingla och lyssna till vad professorerna har att berätta om sina forskningsområden.

Sammanlagt 22 forskare installeras i år som professorer på KTH. Deras ämnesområden visar stor bredd, allt från kärn- och grundvattenskemi via fotonik och toxikologisk riskbedömning till matematik och medicinsk teknologi.

Grupperade inom några teman kommer de nya professorerna under fyra sessioner – "Clean technologies of the future", "Pure and dirty math", "Borderline chemistries" och "Knowledge valorization strategies" – att introducera, presentera och diskutera vad de kommer att forska om framöver.

KTH:s rektor Peter Gudmundson understryker att de nyinstallerade professorerna är en stor tillgång – inte bara genom den forskning de kommer att bedriva. Bland annat ingår de som viktiga aktörer i KTH:s karriärsystem Tenure track, där ett av de viktigaste ledorden är jämställdhet.

– I år är fyra av 22 installerade professorer kvinnor. Det är en förbättring mot tidigare, men på sikt vill vi ha 50/50, säger Peter Gudmundson.

Inom kort kommer även ”Vision 2025” att startas, ett arbete som Peter Gudmundson startar med målet att besluta om en långsiktig vision för KTH i september år 2011.

– De nyinstallerade professorerna kommer att vara betydelsefulla för KTH:s utveckling mot år 2025, och då kommer vi även att se resultatet av dagens satsningar på biträdande lektorer, säger Peter Gudmundson.

Och det finns många utmaningar som KTH står inför, enligt Peter Gudmundson: Hur ser framtidens ingenjörsroll ut? Vilka är de globala utmaningarna? Vilken roll ska KTH spela i Sverige, Europa och världen? Vilka nya samverkansformer kan skapas mellan KTH och samhället? I arbetet med att besvara dessa frågor kommer de nyinstallerade såväl som framtidens professorer att spela en viktig roll.

Håll ögonen öppna för de kommande professors-intervjuerna. Och besök gärna ”Professor for the Future” 18 november, en tillställning som du hittar mer information om genom att klicka på länken nedan.

Professors for the Future 18 november


Text: Peter Larsson