Till innehåll på sidan

Landstingsavtal säkrar vårdforskning

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (t v) och rektor Peter Gudmundson.
Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (t v) och rektor Peter Gudmundson.
Publicerad 2011-09-21

Ett nytt samverkansavtal mellan KTH och Stockholms läns landsting ska kvalitetssäkra framtidens vård och forskning.
– I gränslandet mellan teknik och sjukvård ser jag en stor potential för framtida tillväxt, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Avtalet gäller en bred samverkan inom utbildning, forskning, innovation, anställningar och infrastruktur. Peter Gudmundson ser stora vinster för samhället när KTH nu etablerar en direkt och nära kontakt med sjukvården.

– Jag ser framför mig att ingenjörer och tekniska doktorer kommer att få allt viktigare roller i framtidens sjukvård. Inom det här området finns goda möjligheter för innovationer och nytt entreprenörskap, säger Peter Gudmundson.

Samarbetet med Stockholms läns landsting (SLL) ger KTH en kontaktyta som enligt rektor är central för universitetets starkt växande forskning och utbildning inom medicinsk och biomedicinsk teknik. I KTH:s planer finns intresset av att bedriva utökad forskarutbildning inom hälsa, medicin och teknik.

Stockholms läns landsting och KTH kommer att arbeta långsiktigt med forskning och verksamhetsutveckling i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik. Landstinget vill med denna satsning sätta ytterligare fokus på patientsäkerheten.

För SLL är det av strategisk betydelse att medverka i och ta del av forskning inom områdena medicinsk teknik och teknik och hälsa som bedrivs vid KTH.

– Avtalet gör det möjligt för utbyte genom forskningsinsatser där personal från SLL kan forska vid KTH. KTH:s forskare kommer även att kunna tjänstgöra inom SLL för att utveckla verksamhetens teknikinnehåll.
Det kommer att berika båda verksamheterna och leda till synergieffekter, säger Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd.

Doktorander vid KTH ska kunna hämta ämnen från SLL och efter genomförd forskarutbildning kunna arbeta som postdoktorer inom landstinget.

Samverkan behövs dessutom för att föra över tekniska innovationer till klinisk prövning, och för att utveckla nationella och internationella marknader för gemensamma innovationsresultat.


Text: Katarina Ahlfort