Till innehåll på sidan
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet, hoppas att deltagarna i en utbildning om KTH:s jämställdhetsarbete kan sprida engagemanget vidare. (Foto: Susanne Kronholm)

”Kvinnor behöver få mer inflytande”

Publicerad 2018-10-11

Programmet Genus- och Förändringsledning utbildar ledare som kan stärka KTH:s jämställdhetsarbete. Det behöver inte innebära att starta stora projekt. Förändringar i vardagen kan vara en minst lika angelägen, påpekar Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

Utbildningen i genus och förändringsledning startade i augusti förra året och avslutades i augusti i år. Den har omfattat 12 heldagar med genomgångar av teorier om genus, organisation och förändring. Diskussioner, reflektion och analys av egna och andras erfarenheter, har också getts stort utrymme.

– Vi har arbetat väldigt interaktivt, hela tiden varvat kunskap med reflektion. Deltagarna ska ju kunna koppla teorierna till sin egen verksamhet, förklarar Anna Wahl .

Att analysera egna erfarenheter är också ett sätt att hantera upplevelsen av att ha blivit förminskad, göra sig av med obehaget som gärna klänger sig kvar efteråt, påpekar hon.

– Genom att dela upplevelsen med andra, sätta ord på den, distanserar man sig och kan se mönstren. Annars blir man lätt kvar i den individuella situationen.

Fakultet och förvaltning

De kvinnor som deltagit i programmet har alla någon form av ledande position men representerar olika delar av KTH, såväl fakultet som förvaltning. Det gav gruppen en bättre överblick av jämställdhetsläget och ett bredare nätverk påpekar Anna Wahl.

– Det var viktigt att bryta upp den här vattendelaren mellan administration och fakultet, de här frågorna gäller ju hela organisationen. Och det blev väldigt bra.

Det finns flera förslag på hur programmet kan följas upp. Ett är att formalisera den grupp som deltagit i utbildningen som ett strategiskt råd till Equality Office, ett annat att deltagarna i sin tur kan starta egna grupper.

Men många deltagare kom också fram till att det viktigaste var det de kunde göra i sin egen position, berättar Anna Wahl.

– Se möjligheterna till förändring i sin egen verksamhet. ­Och bli mer observanta. Som förändringsledare handlar det ju inte bara om att reagera på det som händer en själv utan att gå in och agera även när andra möts av fördomar och förminskande attityder.

Sprida engagemang

Däremot är det inte säkert att programmet ges igen – i alla fall inte under den närmaste tiden.

– Nej syftet var ju inte bara att utbilda utan att få fram förändringsledare som själva kan ta initiativ för att stärka jämställdhetsarbetet. Så nu ska vi först och främst jobba för att den här gruppen får möjlighet att sprida engagemanget vidare, skapa ringar på vattnet.

Till programmet inbjöds 18 kvinnor. Inga män. Inte för att männen inte skulle behöva de kunskaperna, eller för att jämställdhetsarbetet skulle vara uteslutande kvinnornas ansvar, förklarar Anna Wahl.

– Utan för att KTH behöver fler förändringsledare som är kvinnor. Kvinnorna behöver få mer inflytande och KTH behöver kvinnorna.

Text: Ursula Stigzelius

Läs även: De ska leda förändring för jämställdhet

KTH Equality Office med uppgift att samordna och stödja jämställdhetsarbetet på KTH inrättades förra året och leds av Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund. Två handläggare inom JML-frågor, Alice Marshall och Klara Folkesson, liksom Charlotte Holgersson, som forskar inom organisation och ledning, är knutna till Equality Office.