Till innehåll på sidan
KTHB:s nya webbplats
Enkelhet har varit ett ledord när KTHB:s nya webbplats utvecklats.

KTHB:s webb tar upp tävlan med Google

Publicerad 2011-12-06

Nu är KTHB:s nya webbplats lanserad, och på ny adress: kth.se/kthb. I centrum av den nya webben tronar sökfunktionen Primo som guidar till både tryckt och elektroniskt material.

KTH-bibliotekets nya sökfunktion Primo är ett så kallat discoverysystem där man i en enda sökning kan hitta rätt bland bibliotekets omfattande material, både det elektroniska och det tryckta. En sökruta ger via ett centralt megaindex tillgång till huvuddelen av bibliotekets resurser.

– I dag har inte biblioteken längre något monopol på informationssökning, men vi är fortfarande bäst och har tillgång till mest material. Trots det väljer många i första hand Google. Med vårt nya discoverysystem hoppas vi i stället bli förstahandsvalet, säger Elisabetta Nannini, projektledare på KTHB.

KTHB kan ge tillgång till en stor mängd information och källor. Allt från tryckta till elektroniska, vissa avgiftsbelagda andra fritt tillgängliga. Här finns såväl fulltextdatabaser som böcker, tidskrifter, doktorsavhandlingar, rapporter och patentinformation. Tidigare har biblioteksbesökaren tvingats använda en rad olika databaser för att hitta rätt.

Fördelen med discoverysystemet är framför allt enkelheten, menar Elisabetta Nannini. Att sökrutan till utseendet starkt påminner om Googles är ingen slump.

– De tidigare lösningarna har verkat svåra och krångliga, eftersom de jämförts med att söka på den öppna webben. I fortsättningen möter även biblioteket dig med en enda sökruta, som ger relevansrankade svar ur samtliga resurser som ingår.

Att valet föll på en lösning från Ex Libris förklaras med möjligheten att anpassa produkten.

– Nu deltar vi aktivt i en användargrupp, tillsammans med andra bibliotek som valt samma system, för att påverka vidareutvecklingen av Primo, säger Elisabetta Nannini.

En av de kommande funktionerna är möjligheten att placera in sökrutan på vilken annan webbsida som helst. Det är viktigt att bibliotekets finns där användarna finns, menar Elisabetta Nannini. Därför är också de sociala medier där KTHB deltar i centralt placerade på den nya webbplatsen.

Kristian Wallin, account manager vid Ex Libris, pekar på hur flera andra internationellt namnkunniga universitetsbibliotek valt samma lösning som KTHB.

– Dessutom finns en mycket aktiv open source-rörelse kring vår produkt där du kan hitta programtillägg som utökar funktionaliteten, säger han.

Enkelhet har varit ett ledord när KTHB:s nya webbplats utvecklats.

– En enkel och lättillgänglig webbplats, med tillgång till en bra sökfunktion till allt bibliotekets material, ger en högre användning av bibliotekets resurser, säger Elisabetta Nannini.

Undersökningar visar också att en högre användning av det tillgängliga forskningsmaterialet leder till bättre och fler citeringar av forskarnas arbeten, konstaterar hon.

– Och därmed bidrar vi mycket praktiskt till KTH:s forsknings- och utbildningsexcellens.

Text: Magnus Trogen

Här är KTHB:s nya webbplats