Till innehåll på sidan

KTH visar sin miljöbelastning varje timme

Publicerad 2012-05-04

Nu kan man se vilken belastning på miljön som KTH:s verksamhet orsakar. En ny informationstjänst visar hur många kilo koldioxidutsläpp KTH står för, timme för timme.

Johan Sundqvist
Johan Sundqvist, KTH:s miljöchef

Statistiken tas fram av fastighetsägaren Akademiska Hus och visar energianvändningen i form av el, uppvärmning och fjärrkyla. Energiåtgången redovisas i watt per kvadratmeter lokalyta totalt för alla fastigheter på KTH:s huvudcampus vid Vallhallavägen.

– Detta är ett första steg i att synliggöra energianvändningen på KTH. Vi vill skapa en förstålse för hur mycket energi vi faktiskt använder i vår verksamhet. I förlängningen handlar det om att vi ska ta tillvara resurseffektiviseringar genom att vara mer varsamma i vår energiförbrukning, säger Johan Sundqvist, miljöchef vid KTH.

I statistiken syns både energin som går åt till fastighetsdriften och den som används av KTH:s personal till bland annat datorer och belysning.

Siffrorna ger också en jämförelse om energianvändningen ökat eller minskat från föregående vecka. Ambitionen är att i framtiden kunna redovisa energianvändningen för varje enskild fastighet på campus.

– Det finns mer finmaskig mätdata att tillgå och vi vill utveckla den här tjänsten vidare. Med mer detaljerad information skulle varje skola på KTH kunna ha bättre kontroll över sin energianvändning och därmed sina kostnader jämfört med i dag, säger Johan Sundqvist.

Text: Christer Gummeson

Här visas KTH:s energiförbrukning