Till innehåll på sidan
Matforskare vid KTH har tagit fram en app i syfte att minska matsvinn på KTH. (Foto: Håkan Lindgren)

KTH vill rädda maten

Publicerad 2018-11-16

KTH vill minska matsvinnet. Personal och studenter har testat en app för att rädda maten från soptunnan.

Annika Carlsson Kanyama, matforskare.

En grupp forskare, ledda av Annika Carlsson Kanyama, har tagit fram appen ”Rädda maten på KTH” som nu använts av ungefär 30 testpersoner.

Genom personliga konton i appen lade deltagarna upp information om vilken mat de ville dela och var den fanns att hämta. Under testperioden på två veckor delades drygt 40 portioner mat, både sådant som kom från den egna trädgården, överbliven lunchmat och mat som man hade över hemma.

– Vi vet nu en hel del om vad som skulle krävas för att göra en fullskalig app som kan introduceras på campus, säger Annika Carlsson Kanyama.

Vad tyckte de som testade appen?
– De tyckte att den fungerade bra men önskade sig en del ytterligare funktioner, bland annat att det kommer ett meddelande varje gång någon lagt upp mat för avhämtning. De gillade idén men upplevde ibland att det var förvirring om var maten skulle hämtas.

Kan appen vara en metod för att minska matsvinnet på campus?
– Ja det tror vi. Det finns dock vissa förutsättningar som måste fungera tillfredställande för detta, till exempel att måste man ha en kyl som alla kommer åt. Det krävs också en kritisk massa som delar mat på en arbetsplats för att det ska kännas meningsfullt.

Eftersom det inte ligger i KTH:s uppdrag att hjälpa restauranger att till exempel sälja överbliven mat till reducerat pris så kan appen, som ska drivas och bekostas av KTH, bara innehålla funktioner för delning av mat mellan studenter och anställda.

– Men KTH och appen kan bidra till att mindre mat slängs från restauranger och butiker på campus genom att problemet uppmärksammas. Under försökstiden började ett kafé sälja överblivna bakverk till halva priset. Många är intresserade av att minska matsvinnet och appen kan hjälpa till med detta.

Utvecklingen av mat-appen har finansierats av KTH Sustainability Office och Energiplattformen på KTH.

Vad händer nu – blir det någon fullskalig app?
– Vi har presenterat resultaten för KTH Sustainability Office som är mycket nöjda med projektets genomförande. De ser värdet av att medvetenheten har ökat kring dessa frågor och hur viktigt det är att KTH är en förebild och driver dessa frågor.  

I nästa steg ska forskningsgruppen bakom appen presentera projektet för det strategiska samverkansforum som finns mellan KTH och fastighetsvärden Akademiska hus, som bland annat arbetar för ett hållbart campus. Syftet är att diskutera hur man gå vidare med de resultat som projektet gett.

Text: Christer Gummeson

Fakta matsvinn:

  • Matsvinn förekommer i alla led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. En kartläggning av mängden matavfall  i Sverige 2016 visar att det uppkommer ungefär 1,3 miljoner ton matavfall per år. Hushållen svarar för den absolut största delen, 938 000 ton vilket motsvarar cirka 97 kilo per person och år eller ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag.
  • Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.