Till innehåll på sidan

KTH utbildar nyanlända i programmering

Publicerad 2016-06-01

KTH ska starta en intensivutbildning inom it – för nyanlända. Målet är att snabbutbilda it-utvecklare för svensk arbetsmarknad.

Mattias Wiggberg

Skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC, har fått finansering av Wallenbergstiftelserna för att starta en uppdragsutbildning inom programvaruutveckling. Syftet med utbildningen, 3–5 månaders intensivstudier, är att vidareutbilda nyanlända som kommer från länder utanför EU-området att bli anställningsbara inom svensk it-sektor.

Mattias Wiggberg , ansvarig för satsningen på CSC-skolan, hoppas att utbildningen både kan bidra till att möta behov inom it-branschen och att stötta nyanländas väg in i arbetslivet.

– För personer med rätt förutsättningar är det möjligt att genomföra en intensivutbildning med cirka 500 timmar programmering under en relativt kort tidsperiod. Detta bör vara tillräckligt för att uppfylla kompetenskrav till en del av de tjänster där svenska företag har resursbrist idag och under de kommande åren, säger han.

Utbildningsprojektet drivs i samarbete med ett rekryteringsföretag, KTH står för kursplaner, utbildningens uppbyggnad och undervisande lärare. Även arbetsgivare inom it-området ska involveras i syfte att anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov. Tanken är de som fullföljer kurserna kan knytas till ett företag för att börja arbeta direkt efter studierna.

– Utbildningen riktas till dem som efter att ha fått uppehållstillstånd har svårt att få in en fot på svensk arbetsmarknad trots en bra utbildningsbas. Vi vill bidra till att brygga över det gap för integrering som många upplever finns i dag, säger Mattias Wiggberg.

Sökande till utbildningen ska ha någon form av akademisk utbildning, gärna inom teknikområdet, eller motsvarande kunskaper från arbetslivet. Ungefär 30 personer kommer att antas, efter att ha genomgått inträdesprov och intervjuer.

– Förhoppningsvis kan vi starta utbildningen redan till hösten, men senast inom ett år, säger Mattias Wiggberg.

Satsningen är ett pilotprojekt, om den faller väl ut hoppas han på en fortsättning.

– Detta är oprövad mark där vi provar att möta arbetsmarknadens efterfrågan på it-kompetens på ytterligare ett sätt.

Text: Christer Gummeson

Fakta: Utbildningen är en uppdragsutbildning och ligger utanför KTH:s ordinarie program och kurser. Bakom satsningen står Mattias Wiggberg , stabschef med doktorsexamen i datavetenskap samt Philipp Haller , biträdande universitetslektor på CSC-skolan, tillsammans med rekryteringsföretaget Novare Potential.