Efterfrågan på KTH:s lärarutbildningar kommer att öka, tror Susanne Engström, som forskar och undervisar i teknikdidaktik. (Foto: Håkan Lindgren)

KTH utbildar fler av framtidens lärare

Publicerad 2016-10-28

Teknikundervisningen i skolan ska få ett uppsving nästa år, enligt ett regeringsförslag. Samtidigt är bristen på tekniklärare akut. KTH vill ta ett större ansvar för att vända trenden och utbilda fler av framtidens lärare.

Allt fler tekniska prylar fyller vår vardag, ändå är det många barn som går igenom grundskolan utan någon egentlig undervisning i skolämnet teknik.

Regeringen vill ändra på det och garantera varje skolbarn 200 timmars teknikundervisning – lika mycket som inom ämnena fysik, kemi och biologi. Förslaget välkomnas av KTH.

Eva Malmström Jonsson, prorektor.

– Det känns mycket positivt och är ett steg i rätt riktning. Samtidigt ökar det behovet av behöriga lärare som är en stor bristvara i dag, säger Eva Malmström Jonsson , prorektor vid KTH.

Hon hoppas att förslaget följs av en bredare satsning– stärkta utbildningsresurser och nationella ansträngningar för att göra läraryrket mer attraktivt. KTH har beredskap för att ta ett större ansvar, både för att utbilda lärare och att öka ungdomars engagemang inom teknik, matematik och naturvetenskap, säger Eva Malmström Jonsson.

Redan i dag examinerar KTH flest gymnasielärare i landet inom fysik, kemi och teknik. Kombinationsprogrammet civilingenjör/lärare antar varje år ett 50-tal studenter, en tredjedel tar jobb i skolan, drygt hälften inom näringslivet och ungefär tio procent söker sig till universitet och högskolor.

Internationellt perspektiv

Flexibiliteten, att kunna välja mellan skolan och andra arbetsplatser, har varit avgörande för att attrahera sökande. Liksom internationaliseringen, möjligheten att åka på utbytesstudier, tror Eva Malmström Jonsson.

 – Läraryrket har traditionellt haft ett nationellt perspektiv. Vi tror att man kan stärka attraktionskraften i yrket om man ökar graden av internationella erfarenheter inom lärarutbildningen.

KTH vill även bidra med att utveckla undervisningen i teknikämnet, som trots att det funnits med som ett obligatoriskt ämne i grundskolans läroplan sedan 1980-talet, fortfarande får en styvmoderlig behandling på många skolor, enligt Susanne Engström , grundutbildningsansvarig för KTH:s lärarutbildningar.

Susanne Engström, ansvarig för KTH:s lärarutbildningar.

Grundskolans teknikundervisning, konstaterar hon, ska både vara allmänbildande och förbereda för högre studier. Hur tekniken påverkar oss och hur vi kan påverka den tekniska utvecklingen är viktiga inslag, liksom att analysera teknik relaterat till frågor om etik, genus och hållbar utveckling.

– Ofta stannar undervisningen vid att eleverna får konstruera, bygga eller designa något utan att det sätts i ett sammanhang. Det blir ett oreflekterat görande.

Lärare med forskarexamen

Teknik hör till de skolämnen som har högst andel obehöriga lärare på landets skolor. Susanne Engström räknar med en ökad efterfrågan på KTH:s fortbildningskurser, som en följd av regeringsförslaget.

– Samtidigt kämpar många skolor med knappa resurser, men jag hoppas naturligtvis att rektorerna kan prioritera kompetensutveckling för tekniklärare.

KTH:s populäraste lärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med akademisk examen, har ungefär tio sökande per plats. I januari startar en ny KPU, för sökande med forskarexamen och om två år dras en ny kombinationsutbildning – högskoleingenjör/lärare – i gång vid KTH Södertälje.

– Vi har dragit slutsatserna av att unga människor inte verkar nöja sig med bara en lärarexamen inom naturvetenskap och teknik. De vill ha fler valmöjligheter på arbetsmarknaden efter utbildningen, säger Susanne Engström.

Text: Christer Gummeson

Mer teknik i skolan
I syfte att stärka ämnet teknik föreslår regeringen att elever i grundskolan ska få minst 200 timmars teknikundervisning. Förändringen gäller från 1 juli 2017. Läs mer om regeringens förslag här

Lärarutbildningar vid KTH:

  • Längre utbildningsprogram:

– Civilingenjör och lärare
– Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9
– Högskoleingenjör och lärare (startar 2018)

  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), en variant för personer med tidigare ämneskunskaper, en för personer med forskarexamen
  • Flera uppdragningsutbildningar och fortbildningskurser inom teknik för lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola.
  • Vetenskapens hus erbjuds fortbildningskurser och labbmiljöer för lärare och elever inom teknik, matematik och naturvetenskap.

Läs mer om KTH:s lärarutbildningar