Till innehåll på sidan

KTH toppar miljöranking

Publicerad 2015-04-16

KTH:s miljöarbete får för första gången full pott i Naturvårdsverkets ranking. KTH toppar därmed årets lista över myndigheters miljöledningsarbete.

Göran Finnveden.

Naturvårdsverket bedömer statliga myndigheters miljöarbete utifrån kvaliteten i miljöpolicys, miljömål och måluppfyllelse. KTH får maximala tio poäng, jämfört med förra årets sex poäng.

KTH har stigit snabbt på myndighetsrankingen. För fyra år sedan var KTH placerat på listans nedersta del. Enligt Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, är det ett målmedvetet arbete inom hela organisationen som nu burit frukt. Alla inblandade på KTH är värda guldstjärnor, säger han.

– Det har gjorts ett fantastiskt arbete av miljöchefen, miljögruppen, miljöombuden och all annan personal som bidragit på ett eller annat sätt. Det är viktigt nu att vi håller i detta, sätter fokus på de långsiktiga målsättningarna och inte släpper taget.

Vilken betydelse har rankingplaceringen för KTH:s anseende inom miljö- och hållbar utvecklingsområdet?
– Det är viktigt för vår trovärdighet. Ska vi vara bland Europas ledande tekniska universitet, så måste vi ju vara bland de bästa i Sverige när det gäller att hantera vårt eget miljöarbete.

Grunderna för KTH:s systematiska miljöarbete lades för tre år sedan. Bland annat beslutades om en ny miljöpolicy och om de övergripande miljömålen. Skolorna har upprättat lokala miljömål och dokumenterat rutiner för miljöarbetet. Miljöombuden har fått stärkt kompetens genom workshops och utbildningar.

KTH:s miljöansvariga hoppas även att den efterlängtade miljöcertifieringen blir verklighet senare i vår.  27–29 april besöker miljörevisorer KTH:s campus för att på plats granska miljöledningsarbetet. Revisorer intervjuar chefspersonal, miljöombud och besöker forskningslabb. I samband med besöket lämnas besked om certifieringen.

Text: Christer Gummeson

Naturvårdsverkets miljöranking
Totalt får 20 myndigheter högsta poäng i Naturvårsverkets senaste ranking. Förutom KTH får fyra andra lärosäten en topplacering: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle och Högskolan i Halmstad.
Jämfört med föregående ranking har bedömningssystemet ändrats. Färre kriterier bedöms och maxpoängen har ändrats från 15 till 10 poäng.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida