KTH tar över Röda korsets sjukhus

Röda korsets sjukhus
Röda Korsets sjukhus är strategiskt beläget mitt på Campus KTH. Efter en ombyggnad beräknas KTH att flytta in lokalerna våren 2012. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-04-22

KTH har tagit över Röda korsets sjukhus på Brinellvägen, Campus KTH. Från oktober hyr KTH den tidigare sjukhusbyggnaden av Akademiska hus. Efter en omfattande ombyggnad beräknas lokalerna vara färdiga för inflyttning våren 2012.

Bengt Sedvall
Bengt Sedvall, lokalförsörjningsavdelningen.

Före sommaren ska rektor besluta vilken verksamhet KTH ska driva i lokalerna som totalt omfattar 6500 kvadratmeter. De hetaste alternativen just nu är antingen att delar av någon KTH-skola flyttar dit eller att KTH:s ledning och universitetsförvaltning flyttar in.

– Det känns väldigt positivt att vi kunde komma över sjukhusbyggnaden. Eftersom KTH är i växande faller detta in mycket väl tidsmässigt, säger Bengt Sedvall, chef på KTH:s lokalförsörjningsavdelning.

Men det är inget lätt ombyggnadsprojekt, konstaterar han. Sjukhuset färdigställdes för Röda korset på 1920-talet utifrån helt andra behov än de KTH har. Under hösten börjar därför en omfattande ombyggnad för att anpassa lokalerna till akademisk verksamhet.

Tanken är att det nio våningar höga huset, som i dag rymmer vårdsalar, mottagningsrum, läkarrum, viss labbmiljö och till och med en kyrka, ska byggas om i första hand till kontorsmiljöer. Däremot ger inte lokalerna utrymme för särskilt många undervisningssalar eller tyngre forskningslaboratorer, enligt Bengt Sedvall.

– Vi tittar i dag både på de möjligheter som byggnaden i sig medger och de behov som finns hos KTH:s verksamhet. Jag ser framför mig en blandad kontorslösning med såväl traditionella cellkontor som öppna kontorsmiljöer samt specialanpassade lokaler beroende på vilken verksamhet som kommer att flytta in i huset, säger Bengt Sedvall som leder utredningen om vilken verksamhet hos KTH som kan passa in i den före detta sjukhusmiljön.

Sammanlagt har man tittat på över nio olika alternativ. Ett förslag om att inrymma student- och forskarbostäder i lokalerna har varit under diskussion, men faller sannolikt på alldeles för hög hyresnivå.

När Röda korset beslutade att avveckla sin verksamhet på Brinellvägen gick i höstas en förfrågan till Akademiska hus om att köpa byggnaden. KTH visade tidigt intresse att hyra lokalerna och skrev på ett hyresavtal i förra veckan. Den intilliggande sjuksköterskehögskolan blir kvar för att driva sin utbildning även i framtiden.


Text: Christer Gummeson