KTH tappar i QS-ranking

Publicerad 2018-06-06

KTH rankas som 104:e bästa lärosäte i världen av QS World University Rankings, vilket är en tillbakagång med sex placeringar jämfört med i fjol. En förklaring till tappet är ökad konkurrens.

Per-Anders Östling.

– Det är tråkigt att vi lämnar topp hundra, även om vi fortfarande står oss ganska bra i konkurrensen, säger Per-Anders Östling , KTH:s rankingexpert.

Nedgågen beror på att KTH tappat inom indikatorerna Academic reputation, Employer reputation och Antal lärare/forskare per student, vilket delvis beror på ökad internationell konkurrens.

– Framför allt gäller det ryktesmätningen Employer reputation som fått större i spridning i områden såsom Syd- och Mellanamerika där KTH traditionellt inte rekryterar särskilt många internationella studenter, säger Per-Anders Östling.

Även i QS ämnesranking i våras och i THE:s universitetsranking hösten 2017 förlorade KTH placeringar – är det en trend att KTH tappar som en följd av ökad konkurrens?
– Det stämmer. I slutändan är det en fråga om resurser. Många länder investerar i sina främsta universitet för att de ska vara världsledande, något som ger avtryck i rankingar. Ökade resurser medför exempelvis att man kan locka till sig ledande forskare och ha högklassig forskningsinfrastruktur, vilket naturligtvis är en förutsättning för att bedriva spetsforskning.

Däremot har KTH förbättrat sig inom indikatorn Antal citeringar per lärare/forskare:

– Det är förstås positivt, men det återstår att se om det är en fortgående trend. För KTH:s del vore det mycket värdefullt om lärosätet på sikt kan få ett större bibliometriskt genomslag, säger Per-Anders Östling.

KTH har även fått något bättre värden sett till Andel internationell fakultet och internationella studenter jämfört med i fjol.

Text: Christer Gummeson

Så här ser resultaten ut för respektive indikator år 2012–2018:

  • Academic reputation, viktat 40 procent, (baserad på enkät med 83 000 svar) placering: 170/2018, 162/2017, 177/2016, 167/2015, 171/2014, 166/3013, 180/2012
  • Employer reputation, viktat tio procent, (baserad på enkät med 43 000 svar) placering: 101/2018, 74/2017, 67/2016, 81/2015, 73/2014, 92/2013, 150/2012
  • Antal lärare/forskare per student, viktat 20 procent, placering: 253/2018, 206/2017, 205/2016, 196/2015, 160/2014, 167/2013, 168/2012
  • Antal citeringar per lärare/forskare, viktat 20 procent, (hämtat ur Scopus) placering: 78/2018, 110/2017, 112/2016, 101/2015, 226/2014, 270/2013, 294/2012
  • Andel internationella lärare/forskare, viktat fem procent, placering: 131/2018, 155/2017; 140/2016, 143/2015, 161/2014, 118/2013, 153/2012
  • Andel internationella studenter, viktat fem procent, placering: 331/2018, 336/2017, 325/2016, 315/2015, 229/2014, 136/2013, 64/2012