KTH stiger i ämnesranking

Publicerad 2017-08-17

KTH avancerar på Shanghai-rankingen, ARWU. Sex ämnen rankas som topp 50 och tre inom intervallet 51–75.
– Ett mycket positivt resultat som pekar tydligt på att vi har flera ämnen som tillhör de främsta i världen, säger Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

Per-Anders Östling, rankingexpert.

Shanghai-rankingen är en av de fyra ledande internationella rankingarna. Den ges av Shanghai Ranking Consultancy som i år utökat sin ämnesranking och inkluderarar flera nya ämnen. Rankingen baseras i huvudsak på bibliometri. För KTH:s del ser resultatet ut så här på topp 100-listan:

Topp 50:

  • Automation & Control: 12
  • Transport Science & Technology: 15
  • Telecommunication Engineering: 20
  • Mathematics: 26
  • Mechanical Engineering: 31
  • Energy Science & Engineering: 49

Topp 51-75:

  • Chemical Engineering
  • Computer Science & Engineering
  • Electrical & Electronic Engineering

Vid förra årets ranking hade KTH två ämnen bland de 50 främsta. Sedan dess har mätmetoden gjorts om i grunden för flera ämnen, vilket lett till förändringar i placeringar

– De metodologiska förändringar som gjorts har varit till det bättre och det är alltid positivt att man strävar efter att förbättra rankingar mot mer tillförlitliga och mer sammansatta mätmetoder. I några fall medför metodförändringarna ganska stora skiftningar sett till resultat, som i exempelvis matematik, säger Per-Anders Östling .

Ämnesrankingen är baserad på följande indikatorer: antal publikationer i Web of Science, fältnormerad citeringsgrad, internationell sampublicering, antal publikationer i ledande tidskrifter och antal vetenskapliga utmärkelser och priser.

KTH som helhet rankas, som tidigare år, på plats 201–300.

– Sett till KTH:s storlek och de resurser som finns samt de kvalitetskriteriner som används är det mycket svårt att avancera i denna ranking, säger Per-Anders Östling.

Text: Christer Gummeson