KTH startar mattekommission

NOTIS

Publicerad 2013-02-18

Regeringens satsning på Matematiklyftet räcker inte. Det måste till kraftigare åtgärder för att stärka svenska elevers mattekunskaper och lyfta matematiklärarnas kompetens. Det menar företrädarna för nystartade Mattekommissionen, där bland andra KTH ingår.

Mattekommissionen består av, förutom KTH:s rektor Peter Gudmundson, företrädare för näringslivet, forskningen och utbildningsväsendet.  

Utgångspunkten för arbetet är de internationella jämförelser som visar att svenska elever halkar efter allt mer i matematikämnet, i förhållande till elever i andra länder.

I ett uttalande konstaterar kommissionen att bristen på matematiklärare ökar och att intresset för lärarutbildningar med inriktning mot matematik och naturvetenskap aldrig varit lägre.

”Många utexaminerade lärare gör ett fantastiskt arbete. Men många begränsas också av egna grunda kunskaper i matematik, vilket bland annat beror på att ämnet inte ingår i deras lärarexamen”, skriver kommissionen i en debattartikel.

Bland annat vill kommissionen även att antalet undervisningstimmar i matematik utökas rejält för att lärarna ska få rätt förutsättningar att bedriva en kvalitativ matematikundervisning.

Mattekommissionen har tillsatt en arbetsgrupp av lärare som ska arbeta för att påverka lärarutbildningen och samtidigt ge matematiklärare nya innovativa redskap i undervisningen. I juni bjuder kommissionen in till en matematikkonferens där näringsliv, politiker och utbildningsväsendet tillsammans kommer att diskutera nya former av matematikundervisning.

Kommissionens medlemmar:
Per Adolfsson, vd, Microsoft AB, Mikael Bondestam, lärare, Polhemsskolans gymnasium, Gävle, Börje Ekholm, vd, Investor , Peter Gudmundsson, rektor, KTH, Jens Henriksson, vd, Nasdaq OMX Nordic Stockholm , Anna Karlsson, lärare, Viktor Rydbergs Samskola, Stockholm, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv , Peter Nyström, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Jerker Porat, lärare, Karlsängsskolan i Nora, Joakim Samuelsson, docent, Linköpings universitet, Karl Magnus Troedsson, vd, Dice

Text: Christer Gummeson