Till innehåll på sidan

KTH startar forskarutbildning med KI

Publicerad 2014-10-20

Ett nytt samarbete inleds mellan KTH och Karolinska Institutet, KI som tillsammans ska starta forskarutbildning för doktorander inom medicinsk teknologi.

Kaj Lindecrantz.

– Den gemensamma forskarutbildningen utgör ett kul delmål i det ökande samarbetet mellan KI och KTH, men framför allt ges möjlighet att erbjuda en ännu bättre utbildning som start för nästa generations tvärvetenskapliga forskare, säger Kaj Lindecrantz, professor på Skolan för teknik och hälsa.

Bakgrunden till samarbetet är bland annat att kvalitetskraven inom hälso- och sjukvården har höjts, nya tekniker krävs och att nya yrkeskategorier kan bli aktuella för att bättre utnyttja både medicinsk och teknologisk kompetens inom forskning, utbildning och vård.

För att möta sjukvårdens nya utmaningar och stärka kunskaperna på de bägge universiteten startas en gemensam forskarutbildning med möjlighet till gemensam examen från de två lärosätena.

På så vis elimineras nackdelen med ett enfakultetsuniversitet som omöjligt kan rymma all övergripande kunskap som krävs för att skapa framgångsrik forskning och innovation inom medicinsk teknologi. På KTH behöver forskarna mer kunskap om sjukvårdens teknologiska behov och från KI:s håll finns ett behov av ökat tekniskt vetenskapligt kunnande.

Doktorandplatser inom samarbetet kommer att utlysas enligt ordinarie rutiner. Doktoranderna antas och har handledare vid de båda lärosätena, men utgår från ett hemuniversitet.

Disputationen sker gemensamt efter motsvarande fyra års heltidsstudier och 240 upparbetade högskolepoäng. Tanken är att de examinerade doktorerna ska bli attraktiva inom hälso- och sjukvården, universiteten och inom industrin.

Inom några år beräknas ett 20-tal doktorander vara verksamma inom det nya utbildningssamarbetet mellan KTH och KI.

Text: Christer Gummeson