KTH ställer ut i Istanbuls köpcentrum

Masterstudenter i sikte på Exportrådets Sverigemässa

Publicerad 2009-05-28

Fler masterstudenter från Turkiet står i fokus när KTH:s internationella kansli deltar på mässan ”Swedish Senses” i Istanbul i juni. Mässan arrangeras av Exportrådet på ett jättelikt shoppingcentrum för att marknadsföra svenska exportvaror och tjänster.

– Rent konkret hoppas vi naturligtvis att vi med mässans hjälp ska kunna rekrytera studenter från de bästa turkiska universiteten till våra masterprogram. Men det handlar också om att KTH marknadsför sig utomlands som en aktiv partner inom svenskt näringsliv, säger Åsa Andersson, handläggare på internationella kansliet.

Exportrådet gör en storsatsning mot Turkiet i sommar för att synliggöra svenska produkter och tjänster. Under hela juni månad ställer företag som Volvo, SAS och Ikea ut sin verksamhet i shoppingcentret Cevahir, även kallat Europas största shoppingcentrum, i centrala Istanbul.

Tanken är att shoppingcentret under en sommarmånad ska förvandlas till ett Sverige i miniatyr. Svenska färger och symboler kommer att prägla centrets inredning, svensk kultur kommer att manifesteras genom klipp från spelfilmer och fotoutställningar, och både den svenska nationaldagen och midsommarafton kommer att firas i Cevahir.

– Det här är ett bra sammanhang för KTH att synas i. Vi blir en del av exponeringen av Sverige tillsammans med de andra svenska företagen och organisationerna. Det kommer att ge en tydlig koppling mellan KTH och svenskt näringsliv.

Ny form av marknadsföring

KTH deltar med en nyproducerad monter och representeras av Åsa Andersson och Oguzhan Erim, tidigare masterstudent på KTH, och numera anställd på internationella kansliet. Åsa Andersson ser utställningen som ett sätt för KTH att prova en ny form av internationellt riktad marknadsföring mot en specifik studentgrupp.

– Vi har inte deltagit i så hög omfattning på internationella mässor tidigare. Men i framtiden kommer det antagligen införas avgifter för utomeuropeiska studenter och då ökar pressen på oss att pröva nya metoder. Det här kan ses som ett sätt att testa en form för hur vi skulle kunna intensifiera vår marknadsföring, säger Åsa Andersson.

De framtida studieavgifterna gör det extra värdefullt för KTH att visa upp sig just i Turkiet. I dagsläget finns endast ett mindre antal turkar bland de utländska masterstudenterna på KTH. Överlag klarar de turkiska studenterna både studierna och det engelska språket bra.

– Om det införs studieavgifter kommer det troligtvis inte påverka Turkiet, då landet ingår i EES. Och eftersom europeiska studenter även fortsättningsvis ska finansieras via statliga anslag är vi naturligtvis särskilt intresserade av dem, säger hon.

Stipendier allt viktigare

En nog så viktig detalj under mässan i Istanbul är att KTH kommer att uppmana intresserade turkiska ungdomar att skriva ned sina kontaktuppgifter i ett specialframtaget KTH-bokmärke, som delvis lämnas kvar i montern. Vitsen är att internationella kansliet ska kunna matcha dessa uppgifter mot de ungdomar som sedan verkligen söker en masterutbildning på KTH, och på sätt utvärdera mässans betydelse.

Traditionellt har internationella kansliet marknadsfört KTH mot europeiska masterstudenter genom att bygga långsiktiga relationer och strävat efter att synas i rätt sammanhang. Här ingår utbytessamarbetet med europeiska partneruniversitet och deltagandet i olika nätverk, som till exempel CLUSTER.

– Många av våra nuvarande masterstudenter har kommit hit på grund av att KTHs goda rykte sprider sig. Det kan ske genom våra egna kanaler men inte minst genom olika lärares och forskares internationella samarbetsprojekt.

Ett allt viktigare inslag i rekryteringen framöver är de stipendier som KTH förmår knyta till sig, genom exempelvis Erasmus Mundus och External Cooperation Window, ett arbete som samordnas av internationella kansliet.

– För varje stipendium som vi knyter till oss får vi också en garanterat bra student. Ansökningarna sker till EU och i samarbete med våra partneruniversitet. Detta synliggör även KTH på utländska universitet och kommer bli ännu viktigare i framtiden, säger Åsa Andersson.


Christer Gummeson