Till innehåll på sidan
Att använda KTH Social i stället för e-post kan spara mig flera timmars arbete i veckan, säger Linda Kann. (Foto: Christer Gummeson)
Att använda KTH Social i stället för e-post kan spara mig flera timmars arbete i veckan, säger Linda Kann. (Foto: Christer Gummeson)

KTH Social kan spara flera timmars arbete

Publicerad 2013-01-28

Alltfler lärare och studenter hittar fördelar med kommunikationsplattformen KTH Social. Den kan exempelvis både minska lärarnas administrativa arbete och vara ett effektivt pedagogiskt verktyg. Ända är det bara 5–10 procent av lärarna som använder plattformen.
– Många avvaktar nog tills de vet att Social blir det som verkligen gäller, säger Linda Kann, lärare i datalogi.

Linda Kann är CSC-skolans meste användare av KTH Social. För henne är den största vinsten att hon kan kommunicera med studenterna på ett effektivare sätt via Socials forum än genom mejl.  Det sparar mycket tid, säger hon och ger ett räkneexempel:

Häromdagen fick hon nio mejl från en och samma student med frågor om en av hennes kurser. Om det vore likadan högtrafik från alla studenter i kursen skulle hon ha fått ta emot uppemot 1500 mejl den dagen. Hade de i stället använt Socials forum kunde hennes arbetsinsats ha reducerats till ett minimum.

– I dagsläget skulle jag spara flera timmars administrativt arbete i veckan om alla mina studenter använde Social i stället för mejl, säger Linda Kann.

En av de främsta fördelarna med forumet är att hon slipper svara på samma fråga flera gånger. Dessutom blir det mycket lättare att ringa in studenternas ärenden jämfört med i en mejlkonversation.

– Studenternas frågor är ofta öppna och oprecisa, många gånger är hela sammanhanget oklart. Men ställer de sina frågor inloggade på Social blir de automatiskt märkta med en kurskod. Det underlättar mitt arbete enormt. Jag slipper ägna tid åt att identifiera studenten, vilken kurs det handlar om och var i kursen studenten befinner sig.

Pedagogiskt verktyg

I kursen programmeringsteknik har Linda Kann skapat en särskild kommunikationsgrupp för sina övningsassistenter, alltså de äldre studenter och doktorander som fungerar som hjälplärare vid labbar och övningsuppgifter. Assistenterna för kursen är ovanligt många, 17 stycken, och i det perspektivet har forumet varit extra praktiskt, konstaterar hon.

– Nyligen kom det upp en fråga i gruppen om hur man skulle använda ett lagringsutrymme på nätet för att ta emot studenternas labbrapporter. Diskussionen pågick under en dag när jag själv inte hade tid att kommunicera. Men jag kunde läsa om det i efterhand och konstaterade att assistenterna löste frågan på egen hand. Många praktiska problem löstes utan att jag själv behövde bli inblandad.

Linda Kann ser Social som ett smidigt verktyg för att snabbt serva studenterna med svar på deras frågor.

– När frågorna ställs på forumet får de en datering. Då blir det också tydligt hur länge frågan står obesvarad, vilket ger mig en extra press att besvara den i tid.

Är det viktigt att svara snabbt?
– Det kan vara en avgörande puff framåt för att inte studenterna ska fastna i sina studier. Ibland händer det att de kör fast på något enkelt, litet problem. Då kan en snabb respons från läraren få stor betydelse.

Studenterna som läser grundläggande matematik hör till de mest aktiva på KTH Social. Det började under hösten när några av dem fotograferade sina föreläsningsanteckningar och la ut på Social. När läraren såg detta publicerade även han sina anteckningar. Så småningom filmade studenterna flera föreläsningar, som publicerades på nätet.

Stefan Hrastinski, lektor, medieteknik
Stefan Hrastinski, lektor, medieteknik

På så sätt har Social förbättrat förutsättningarna för flexibelt inlärande matematik, menar Stefan Hrastinski, som forskar om nätbaserad undervisning på KTH.

– Fördelen med nätet, som komplement till vanlig undervisning, är att man inte är så låst vid strukturer, exempelvis att man måste vara på en viss tid vid en viss plats. Man kan vara aktiv och lära kontinuerligt på sina egna villkor och har bättre förutsättningar att repetera eller komma ikapp om man till exempel varit sjuk, säger han.

Stefan Hrastinski har följt utvecklingen av KTH Social och gjort flera intressanta iakttagelser. Bland annat har plattformen utvecklats åt ett oväntat håll, menar han.

– Jämfört med andra lärplattformar inom högskolevärlden har Social en unik karaktär. Vanligtvis utgår all användning från lärarens initiativ och perspektiv. KTH Social vänder på detta, här kan vem som helst kan skapa en kommunikationsgrupp. Exemplen på matematik visar att konceptet fungerat och varit framgångsrikt.

Socials fokusering på kommunikation, att det är öppet och tillgängligt, medför stora pedagogiska fördelar, konstaterar han.

– För att öka lärandet måste man kommunicera med varandra, det visar pedagogisk forskning. Om studenterna är aktiva på Social finns det därmed större potential för bättre lärande och ökad genomströmning på KTH, säger han.

”Många avvaktar”

Men för att nå dit är det viktigt att lärarna förstår sin roll i sammanhanget.

– Läraren är central. Även om det finns exempel på studenternas egen drivkraft för att utveckla Social, så är det avgörande att lärarna är aktiva, uppmuntrar studenterna och visar upp goda exempel på hur Social kan användas, säger Stefan Hrastinski.

För närvarande är det endast mellan 5 och 10 procent av KTH:s lärare som använder Social. Men det är en ganska förväntad nivå eftersom alla system har en viss inkörningstid, menar Linda Kann.

– Systemet är fortfarande ganska nytt. Dessutom är det i förändring, och jag tror att många avvaktar, för att se om det verkligen blir detta som kommer att gälla i framtiden. Det kan vara ett taktiskt synsätt, men nackdelen med att vänta är att man får mindre möjlighet att påverka utformningen av systemet, säger hon.

Text: Christer Gummeson