KTH siktar mot toppen

Publicerad 2017-12-11

Hur kan KTH etablera sig som ett ledande tekniskt universitet? En ny utvecklingsplan, beslutad av universitetsstyrelsen, stakar ut riktningen för arbetet de kommande sex åren.