Till innehåll på sidan

KTH:s största miljösatsning någonsin

Göran Finnveden
Göran Finnveden, ny vicerektor för hållbar utveckling, vill ta KTH till toppen bland Europas tekniska universitet på miljöområdet. (Foto: Peter Larsson)
Publicerad 2011-05-03

KTH rycker åt sig initiativet i miljöfrågan. En ny vicerektor för hållbar utveckling, en ny miljöchef och 8 miljoner kronor är de första stegen som ska ta KTH till fronten bland Europas tekniska universitet inom miljöområdet.

– KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet när det gäller utbildning och forskning också när det gäller miljö och hållbar utveckling. Det är samma sak som gäller här som för KTHs övriga verksamhet, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH.

Han har tilldelats ansvaret som vicerektor för hållbar utveckling på KTH. Tanken är att på allvar lyfta miljöfrågorna på universitetet.

– Vi ska titta på hur miljö och hållbar utveckling appliceras på samtliga utbildningsprogram och i forskningen. För att lyckas är ett nyckelbegrepp synlig integration. Alla civilingenjörer som examineras från KTH ska kunna bidra till hållbar utveckling på något sätt, säger Göran Finnveden.

För att uppnå detta kommer flera viktiga rekryteringar att göras. En miljöchef ska tillsättas, och vid sidan av det, ytterligare några anställda som ska jobba med satsningen.

– Det finns dessutom öronmärkta pengar, 8 miljoner kronor per år till att börja med, säger Göran Finnveden.

Vidare ska ett råd vid namn KTH Sustainability tillsättas. KTH Sustainability kommer att fungera som stöd till fakultetsrådet i aktuella frågeställningar. Sju personer ingår i rådet som också det kommer att ledas av Göran Finnveden.

Han säger att det är miljöfrågorna som driver forskningsutvecklingen inom många områden.

– Det räcker med att titta på Scanias lastbilstillverkning för att förstå det. Framtida krav på utsläpp är drivkraften bakom lastbilsutvecklingen. Forskningsanslag med koppling till miljö och hållbar utveckling kommer också att vara viktiga och här har KTH legat lite efter, säger Göran Finnveden.

KTH:s rektor Peter Gudmundson instämmer i satsningens betydelse för KTH.

– Med den här satsningen kommer KTH:s styrka att synliggöras på ett mycket bättre sätt. Samtidigt ser jag framför mig ytterligare förstärkningar avseende utbildning, forskning och campusmiljön. Jag är övertygad om att den här satsningen kommer att betala sig i form av ökad attraktivitet för KTH och framtida nya resurser till forskning och utbildning, säger han.

Göran Finnveden säger detta är den största miljösatsningen hittills på KTH, och den som förhoppningsvis kommer att ge bäst utdelning.

– Vi ska se detta som en nystart för hållbar utveckling på KTH, säger han.


Text: Peter Larsson