Till innehåll på sidan

KTH:s pedagogik lockar Kroatien

Publicerad 2015-05-20

Kombinationsutbildningen civilingenjör och lärare var i fokus när kroatiska utbildningsministern nyligen besökte KTH. Kroatien ser över sitt utbildningssystem och ville lära sig mer om den svenska modellen.

(Fr v) Vedran Mornar, Anica Djamić och Mikael Cronhjort. (Foto: Emelie Jerberyd)

Utbildningsminister Vedran Mornar och ambassadör Anica Djamić togs emot av bland andra Mikael Cronhjort, pedagogisk utvecklare och ansvarig för den kombinerade lärar- och civilingenjörsutbildningen på KTH.

– I Kroatien jobbar de med att ta fram en ny läroplan, och i samband med detta funderar de också över systemet för högre utbildning och särskilt lärarutbildning. Utbildningsministern har själv ingenjörsbakgrund och tyckte att det var intressant med en kombinerad civilingenjörs-/lärarutbildning, säger han.

Mikael Cronhjort kunde berätta att drygt hälften av de examinerade väljer ett ingenjörsarbete och cirka 25 procent ett lärarjobb direkt efter utbildningen. Resten väljer andra jobb inom lärar- och pedagogikområdet.

Vad lyfte ni mer fram kring KTH:s utbildningar?
– Vi pratade om många olika saker. Ministern var intresserad av bland annat finansiering av utbildningar i Sverige, både för universitetet och för den enskilda studenten. Vi talade också om genomströmning och universitetslärarens frihet och ansvar att utforma undervisningen, och gav exempel på projekt där vi experimenterar med nya undervisningsformer.

Bland annat fanns det ett stort intresse för den pedagogiska utvecklingsmodellen CDIO, som har en stark ställning vid KTH och finns spridd över hela världen.

– Vi berättade om hur vi använder CDIO både för att identifiera förmågor som studenterna ska lära sig under utbildningen och hur dessa förmågor kan tränas genom att man samordnar olika kurser och skapar en lämplig progression. 

Hur ser framtiden ut – kommer ni samarbeta mer?
– Ingenting är bestämt. Det är intressant för oss att få följa processen i Kroatien. Om de startar en motsvarande kombinationsutbildning vill vi självklart ha kontakt och utbyta erfarenheter. 

Text: Christer Gummeson

Den kroatiska delegationen besökte KTH tillsammans med Darko Krsek, rektor på Kärrtorps gymnasium i Stockholm. Förutom diskussioner om KTH:s utbildningar och svenskt utbildningssystem besökte man Vetenskapens hus och lärde sig mer om hur ett universitet kan vara en resurs för skolor i regionen.

CDIO-konceptet föddes vid det amerikanska prestigeuniversitet MIT, som en motreaktion mot att ingenjörsutbildningarna blivit alltför akademiska. Grundtanken är att de examinerade studenterna ska ha förvärvat sådana ingenjörskunskaper att de kan lösa den mångfald av problem som uppstår i deras framtida yrkesroller. De ska även få träna sina professionella färdigheter.