Till innehåll på sidan
Alan Soldas mattelektion
Doktoranden Alan Soldas räkneövning kan ses i mobilen.

KTH:s mattelektioner kan ses i mobilen

Publicerad 2009-04-24

Nio av tio studenter på farkostprogrammet anser att filmade räkneövningar ökar deras förståelse av matematiken. Studenterna kan se filmerna i sina mp3-spelare, mobiltelefoner eller på datorn genom ett projekt som drivs av Learning Lab och KTH:s matematikavdelning.

Lars Filipsson.

– Det här är en jättebra metod som vi absolut ska använda oss av. Genom filmerna får studenterna kontroll över flödet på lektionen i den takt de vill. Dessutom finns det en förväntan från studenterna att vi ska använda sådan teknik som är tillgänglig när det är befogat. Helt klart är att filmerna förbättrar förutsättningarna för studenterna att ta till sig matematiken, säger Lars Filipsson, lärare och studierektor på Matematik.

Projektet Filmade räkneövningar startade hösten 2008. Syftet var att öka studenternas aktivitet under grundkursernas mattelektioner och därigenom fördjupa inlärningen. Fram till i dag har man producerat ett 70-tal filmer inom linjär algebra, envariabelanalys och introduktionsmatematik.

Filmerna är professionellt producerade men har ett enkelt upplägg – de visar en lärare som noggrannt går igenom olika räkneövningar vid en interaktiv tavla. Klippen finns tillgängliga via KTH:s digitala plattform ”Bilda” och kan studeras av studenterna före eller efter de mattelektioner som filmerna anknyter till.

En utvärdering av projektet baserad på en enkät till studentgrupper inom fysik, datavetenskap och farkostteknik visar att förstaårsstudenterna haft stor nytta av mattefilmerna. Framför allt uppskattas att man kan pausa i filmen, få tid att fundera och kunna räkna igenom ett tal i lugn och ro.

Förståelsen ökar

– Den stora fördelen är att de får möjlighet att stanna till och reflektera över en räkneövning, de kan ju se den flera gånger om de inte förstår allt från början. Och så tillgängligheten förstås, de kan titta på övningen när de vill i sin mobil, Ipod eller dator och den finns alltid kvar att kunna återvända till, säger utvärderaren Anna-Karin Högfeldt, pedagogisk konsult på Learning Lab.

Genom detta beteende ökar också förståelsen av matten enligt enkätsvaren. 70 procent av datastudenterna och 86 procent av farkoststudenterna anser att filmerna kan öka deras förståelse. Bland fysikstudenterna var det för få studenter som tittat på filmerna för att svaren skulle kunna vara underlag för en relevant analys.

En förhoppning hos projektgruppen har varit att filmerna ska kunna bidra till ett fördjupat lärande i matematik där studenterna i stället för intensivt, kortsiktigt tentapluggande tar till sig kunskapen genom reflektion och diskussion. Ett exempel från kursen Differential- och Integralkalkyl under höstens försöksperiod visar att klippen haft just den effekten:

– Nu används bara cirka en tredjedel av tiden till genomgångar vid tavlan, det vill säga problemdemonstration och liknande. Resten av tiden har studenterna fått arbeta i grupp med uppgifter av mer tillämpad karaktär, säger Lars Filipsson.

Lärare fick regi

För en del student är filmerna en bättre undervisningsmetod än alternativen, och alla studenter har nytta av dem som ett komplement, menar han.

– I slutänden beror inlärningen alltid på hur den enskilda studenten agerar. En metod kan aldrig passa för alla, därför är det viktigt att kunna använda flera olika sätt att undervisa på.

Filmerna har producerats i en studio på Learning Lab. En producent, Stefan Knutsson från Learning Lab, som ledde filmningen gav läraren viss regi för att kunna skapa en så tight och effektiv produktion som möjligt. Projektgruppen hoppas kunna producera en fylligare filmkatalog som täcker de flesta områdena inom grundkurserna i matematik.

– Både jag och flera andra på Matematik är mycket intresserad av en fortsättning för projektet. KTH borde satsa resurser på filmerna, säger Lars Filipsson.

Projektledaren Anders Ambrén vill gärna vidga filmernas ämnesområde.

– I och med att KTH:s nya utvecklingsplan presenterades ser vi, inom ramen för de mål som omnämns där, goda möjligheter att utveckla detta till att även innefatta andra ämnen än matematik. Learning Lab har med detta i sin verksamhetsplan och har budgeterat för mer permanenta aktiviteter. Nu avvaktar vi rektors beslut angående fortsättningen, säger han.

Text: Christer Gummeson