Visualiseringscentrum (VIC) är ett av de labb som ingår i satsningen på KTH:s forskningsinfrastruktur. (Foto: Adam af Ekenstam)

KTH:s labb öppnas för fler forskare

Publicerad 2018-06-07

KTH gör en satsning på labbmiljöer och dyrbar forskningsutrustning. Tanken är att öppna labben för fler forskare, inom och utanför KTH, men även för näringsliv och andra samhällssektorer.

Mikael Östling, prorektor.

– Vi vill att våra labbmiljöer, med unika, avancerade instrument och analysresurser, ska kunna utnyttjas av fler. Det ökar vår möjlighet att finansiera nödvändig infrastruktur och ger ytterligare grogrund för tvärvetenskapliga samarbeten, säger Mikael Östling , prorektor, som i ett beslut stakar ut riktningen för användningen av KTH:s forskningsinfrastruktur.

Satsningen omfattar 15 labbmiljöer inom strategiskt viktiga forskningsområden, som valts ut i en ansökningsprocess med krav om att de bland annat ska ha en bred användarbas, vara lättillgängliga för intresserade forskare och kunna bidra med stöd och support för dem som vill nyttja labbet.

– Det är också viktigt att se till att vi har labb som tillgodoser de behov som finns inom våra utbildningar, för att upprätthålla högsta spetskompetens och forskningsnära utbildning, säger Mikael Östling.

Labbmiljöerna får ett inledande bidrag på en kvarts miljon kronor i syfte att förbereda och färdigställa dem för nya grupper och fler användare.

– Det kan handla om saker som att utveckla digitala bokningssystem, slipa på säkerhetsrutiner, se till att det finns servicepersonal för att underhålla instrumenten eller andra frågor kring organisation och ledning.

Vad hoppas du att satsningen ska leda till?
– Den ska höja KTH:s internationella konkurrenskraft. Stark forskning måste matchas med stark infrastruktur, och nu ger vi en injektion till områden där vi kan ligga i framkant. Det här är ett sätt att fokusera resurser på våra styrkeområden, säger Mikael Östling.

Han tror att det finns stora möjligheter att locka nya användare, såväl nationellt som internationellt.

– Absolut. Främst inom akademin, men även näringslivet och andra samhällsaktörer, inom Stockholm stad, landstinget och organisationer. Men vi behöver marknadsföra oss på rätt sätt – det är en viktig del i satsningen.

I arbetet med att utveckla KTH:s infrastruktur har ingått representanter från KTH:s skolor, föreståndare for forskningslabb och forskningsplattformar samt impact-ansvariga. Av totalt 19 ansökningar har 15 beviljats.

– Alla är välkomna att återkomma med nya propåer, men resurserna är begränsade. Jag tror det är en rimlig nivå att kunna underhålla ett 15-tal starka miljöer under den närmaste femårsperioden, säger Mikael Östling.

Text: Christer Gummeson

Fakta:

 • Labbmiljöer som kvalificerar sig till KTH:s officiella, kallad KTH Infrastruktur, får möjlighet att söka interna medel för nya projekt och forskningssamarbeten.
 • Sex av de 15 labben har inte nått ända fram i processen och går under beteckningen interim KTH Infrastruktur. Dessa kommer att utvärderas under 2019 med möjlighet att etableras fullt ut.

KTH Infrastruktur:

 • Parallelldatorcentrum (PDC) (Föreståndare Erwin Laure, EECS)
 • Visualiseringscentrum (VIC) (Föreståndare Bjorn Thuresson, EECS)
 • Electrum Lab (Föreståndare Nils Nordell, EECS)
 • NanoLab (Föreståndare David Haviland, SCI)
 • Odqvist Lab (Föreståndare Stefan Hallström, SCI)
 • Jonassons centrum for medicinsk avbildning (Föreståndare Örjan Smedby, CBH)
 • National Genomics Infrastructure (NGI) (Föreståndare Joakim Lundeberg, CBH, del av SciLifeLab)
 • Advanced Light Microscopy (ALM) (Föreståndare Hjalmar Brismar, CBH, del av SciLifeLab)
 • Talbanken, (Föreståndare Jens Edlund, EECS)

Interim KTH Infrastruktur:

 • KTH Laser Lab (Föreståndare Fredrik Laurell, SCI)
 • Sustainable Power Laboratory {SPL) (Föreståndare Staffan Norrga, EECS)
 • Infrastructure for Research and Development of Fusion Reactors at KTH Alfvén Laboratory (Föreståndare Per Brunsell, EECS)
 • Advanced Instrumentation Laboratory (Föreståndare Peter Hedström, ITM)
 • Laboratory of Civil and Architectural Engineering (BYV Lab) (Föreståndare Johan Silfwerbrand, ABE)
 • 2MILab Molecules and Materials at Interfaces Laboratory (Föreståndare Per Claesson, CBH)