Till innehåll på sidan

KTH:s företagssamverkan görs om

Publicerad 2010-06-16

En av KTH:s skolor, KTH Företagssamverkan, ska läggas ned. Anledningen är att det uppstått överlappningar mellan skolan och andra enheters verksamheter på KTH. Nu ska samverkansarbetet i stället integreras med närliggande enheter.

KTH Företagssamverkan har funnits som egen skola i nästan två år. Verksamhetens syfte har varit att skapa goda relationer med företag, alumner och organisationer med intresse och engagemang att stödja KTH. Dessa arbetsuppgifter kommer nu att integreras med andra enheter på KTH.

Bakgrunden till beslutet är att KTH det senaste året utvecklat sin centrala stödorganisation i flera avseenden:

– Som ett led i KTH:s strävan efter ökad kvalitet och effektivitet beslutas därför att KTH Företagssamverkan ska upplösas som skola och att befintliga verksamheter ska integreras med andra KTH-gemensamma enheter, skriver rektor i sitt beslut.

En arbetsgrupp bestående av prorektor, förvaltningschef, personalchef och representanter från KTH Företagssamverkan ska ge förslag senast 1 september om hur den integrationen ska se ut mer i detalj.

KTH Företagssamverkans chef, Eric Giertz, kommer i fortsättningen att verka som gästprofessor vid ITM-skolan. Tjänsten är inriktad mot kommersialisering av teknisk forskning och affärsutveckling i samband med teknikskiften. Eric Giertz kvarstår som ordförande i KTH Holding och KTH Executive School.


Text: Christer Gummeson