Till innehåll på sidan

KTH populärare än på tio år

Studenter på KTH
Intresset för att börja plugga på KTH är starkare än på tio år, enligt den preliminära sökandestatistiken. (Foto: Håkan Lindgren)
Publicerad 2011-04-20

Så här populära har KTH:s utbildningar inte varit på över ett decennium. Söktalen för höstens utbildningar är de högsta sedan åren innan IT-bubblan sprack i slutet av 1990-talet.

Drygt 3100 personer har sökt någon av KTH:s civilingenjörsprogram som startar hösten 2011. Det motsvarar 8 procent fler sökande än förra året och överträffas endast av söktalet under rekordåren strax före och efter millennieskiftet. Därmed fortsätter de senaste årens trend med ökat antal sökande.

– Enstaka år kan söktalet alltid gå upp och ned av olika slumpmässiga orsaker. Men nu kan vi konstatera en trend som visar på ett ökande intresse för ingenjörsutbildningarna under 2000-talet. Det är mycket glädjande att vi är tillbaka på samma höga nivå som för över tio år sedan, säger Lars Göran Nilsson vid utredningsavdelningen på KTH.

Orsaken till uppgången är inte att årskullarna från gymnasiet är särskilt stora i år. De är tvärtom på väg ned i storlek, påpekar Lars Göran Nilsson. Han menar att bakgrunden snarare är ett ökat teknikintresse som i sin tur har många olika förklaringar. En av dem är KTH:s och branschens egna ansträngningar att höja intresset.

– Vi har lyckats få ut budskapet att man med en ingenjörsexamen i bagaget har goda möjligheter att få ett jobb. Sedan har det också gynnat oss att vi syns allt oftare i massmedierna. Det går knappt en vecka utan att KTH:s forskare syns i nyhetsprogrammen på TV. Där har vi lyckats bra, vilket säkert haft en positiv inverkan i sammanhanget, säger han.

Generellt har söktalet ökat för högskoleutbildningarna totalt i landet inför hösten. Men ökningen är endast 2,5 procent. Genomsnittet för landets civilingenjörsutbildningar är 5 procent och för KTH alltså ytterligare något mer, 8 procent.

– Det är väldigt glädjande, både att vi ökar och att KTH:s ökning är högre än genomsnittet. I förlängningen kan det även leda till att vi kan öka volymen på utbildningarna. Det kan bli ett starkt argument mot departementet för att få öka antalet utbildningsplatser, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Den preliminära statistiken över höstens förstahandssökande visar också en ökning med 13 procent för KTH:s högskoleingenjörs- och kandidatutbildningar. Det förklaras till största delen av den nya kandidatutbildningen Fastighetsutveckling som fått många sökande. Arkitektutbildningen har i stort sett samma söktal som förra året.

Civilingenjörsutbildningen i datateknik har ökat mest av alla. I år har 413 personer sökt, jämfört med knappt 330 förra året.

KTH har störst andel av antalet sökande till civilingenjörsprogram i Sverige, cirka 28 procent. För första gången på flera år hamnar inte Chalmers på andra plats på listan över marknadsandelar. Här finns i stället Lunds universitet som har drygt 20 procent av studenterna, jämfört med Chalmers som ligger strax under 20 procent.


Text: Christer Gummeson