KTH öppnar nytt hus i Flemingsberg

Publicerad 2016-08-18

Nu slås glasdörrarna upp till Technology for Health. Det nybyggda huset i Flemingsberg stärker förhoppningarna om ökad samverkan.

De första studenterna är på plats, men ännu kantas korridorerna av personalens flyttkartonger och hantverkare som färdigställer de sista detaljerna. Inom några veckor kommer verksamheten vara i full gång för sammanlagt 150 KTH-anställda och 1200 studenter, berättar Björn-Erik Erlandsson , projektledare för satsningen och forskare vid för Skolan för teknik och hälsa (STH).

KTH delar den nya byggnaden med Röda Korsets högskola, och ett par forskningsenheter från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetsjukhuset. Luftbroar ska byggas mellan närliggande sjukhusbyggnaden och till Neo, KI-byggnaden intill, för att underlätta ett nära samarbete.

– Detta blir en plats där det ska vara lätt att utbyta idéer och utveckla ny teknik, från forskning och undervisning till klinisk tillämpning, säger Björn-Erik Erlandsson, som ser fram emot en ökad samverkan, både mellan STH-skolans lärare och forskare, och med de andra lärosätena i Flemingsberg.

Förutom lärosalar och kontorsplatser, flera av dem i öppna miljöer, rymmer Technology for Health personal- och studentmatsalar, konferensrum, två aulor och flera labblokaler. Ljusgården på bottenplan förstärker intrycket av en ljus och öppen miljö.

– Än så länge är personalen nöjd med sin nya hemvist, säger Björn-Erik Erlandsson som hoppas att sammanflyttningen av STH-skolans lärare och forskare från Haninge och den tidigare Flemingbergs-adressen Nobels Allé kan öka samhörigheten.

– Jag tror att en integration mellan personalgrupperna höjer kvaliteten. Med forskare som undervisar kan vi attrahera fler studenter till en forskarkarriär. Lärare som medverkar i forskning får ny näring till sin undervisning.

Forskningsmiljöerna erbjuder bland annat ett boendelabb som flyttats hit från Haninge, där det använts för att utveckla smartare äldreboenden och ett särskilt rum för avancerad 3D-visualisering. 3D-tekniken kommer till användning främst inom medicinsk bildbehandling och visualisering, men tanken är att flera grupper ska kunna nyttja den.

– Vi ser en rad användningsområden, både inom andra forskningsområden och för andra intressenter inte minst i närområdet, säger Björn-Erik Erlandsson, som tror att flytten till Technology for Health stärker STH-skolans förutsättningar att bedriva forskning och utbildning.

– Jag hoppas att vi kan tillvarata de möjligheter som uppstår när all personal flyttar samman i en akademisk miljö som vill främja nya samarbeten – fler möjligheter till oväntade möten och informella samtal kan gynna en positiv utveckling.

Text: Christer Gummeson

Technology for Health
På 20 000 kvadratmeter med adress Hälsovägen 11c sammanbor Skolan för teknik och hälsa (STH) och Röda korsets högskola (80 anställda, 750 studenter). Byggnaden rymmer även delar av KI:s institution CLINTEC, och universitetssjukhusets simulatorcentrum CAMST. Syftet är att skapa synergier mellan sjukvård, forskning och utbildning genom att stärka samverkan mellan STH-skolan, Röda korsets högskola, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetsjukhuset och Södertörns högskola. En officiell invigning av Technology for Health sker 20 oktober.