Till innehåll på sidan
Rektor Peter Gudmundson och Scanias VD Martin Lundstedt. (Foto: Bengt Alm)

KTH och Scania samarbetar om transport

Publicerad 2014-10-10

KTH och Scania inleder ett samarbete om ett nytt forskningscentrum på KTH för framtidens transportsystem, Integrated Transport Research Lab. Här ska teknik som autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer utvecklas och testas.

Transportsektorn står inför stora utmaningar de kommande åren. Växande städer och ökande transportbehov ska lösas, samtidigt som branschen måste uppnå högt satta politiska miljömål.

Det är anledningen till att Scania och KTH startar det gemensamma forskningscentret Integrated Transport Research Lab (ITRL). Centret ska bidra till teknik- och systemlösningar som markant och konkret minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn till nivåer under EU-målen.

ITRL är en tvärvetenskaplig satsning som spänner över flera teknikområden inom KTH. Tanken är att knyta ihop KTH:s kompetens inom fordonsteknologi, intelligenta transportsystem, policyfrågor, infrastruktur och affärsutveckling.

Scania går in med 50 miljoner kronor som en grund för forskningscentret, som invigs i början av 2015.

– Autonoma bussar i lokaltrafiken, elvägar, nya personbilskoncept, godstransporter nattetid och bättre verktyg för att slippa trafikstockningar och bilköer i rusningstrafik är några exempel på koncept som kommer att vidareutvecklas inom ramen för ITRL, säger Peter Gudmundson.

Han tillägger att forskarna på ITRL kommer att kunna använda Stockholm som ett "levande laboratorium".

Forskningscentret ger samtidigt en möjlighet att integrera utbildning av studenter och doktorander. På så sätt kan ITRL förse Sverige med förstklassig transportkompetens och stärka Sveriges ledande position inom hållbara transportlösningar.

ITRL vill skapa den brygga som saknas mellan den akademiska forskningen och samhällets behov, industrins egna affärsmodeller och utvecklingsprocesser.

– Vi måste vidareutveckla styrkor och kompetens inom teknologiområden som är viktiga för samhället och för industrins fortsatta utveckling. Tillgången på strategiskt viktig kompetens och välutbildade ingenjörer är avgörande för Sveriges och Scanias konkurrenskraft. Fortsatt framgång kräver en samverkan mellan industri, akademi och myndigheter – därför är det viktigt för oss att vara tidigt ute och satsa på ITRL, säger Martin Lundstedt, vd för Scania.

Text: Peter Larsson