Till innehåll på sidan
Nästa år ska KTH vara ett miljöcertifierat universitet, säger Birgitta Westin, KTH:s miljöchef. (Foto: Christer Gummeson)
Nästa år ska KTH vara ett miljöcertifierat universitet, säger Birgitta Westin, KTH:s miljöchef. (Foto: Christer Gummeson)

KTH närmar sig miljötoppen

Publicerad 2013-07-01

KTH har tagit ett rejält kliv uppåt på Naturvårdsverkets lista över miljöledningsarbetet i statliga myndigheter. Från att förra året ha legat bland de lägst rankade är KTH nu endast två poäng från en topplacering.

– Det är en bekräftelse på att vårt miljöarbete kommit igång på allvar. Om två år räknar jag med att vi har full pott på listan, säger Birgitta Westin, KTH:s miljöchef.

Ungefär när Birgitta Westin tog över som miljöchef i mitten av förra året, kom också rapporten från Naturvårdsverket som visade att KTH var sämst i klassen på miljöledningsarbete jämfört med landets övriga lärosäten.

Den låga placeringen gick stick i stäv med ambitionerna som den då nybildade miljögruppen på KTH börjat arbeta efter. Men eftersom rankingen släpade efter och i själva verket visade KTH:s miljöstatus för året innan, så tog Birgitta Westin nyheten med ro, medveten om att miljögruppens arbete snart skulle generera resultat.

På årets rankinglista har KTH stigit till en mittenposition bland lärosätena. Räknat i antal poäng får KTH 13 av 15 möjliga poäng, jämfört med förra årets 8.

– Den nya placeringen är en naturlig följd av de insatser som KTH gjort under året. Jag skulle blivit mycket förvånad om det som vi faktiskt genomfört inom miljöarbetet inte hade gett återsken på rankingen, säger Birgitta Westin.

Miljögruppen lade förra året fast grunderna för KTH:s systematiska miljöarbete. Bland annat beslutades om en ny miljöpolicy och om KTH:s övergripande miljömål. Enligt Birgitta Westin har även ett systematiskt arbetssätt börja ta form för att genomföra besluten inom både skolor och förvaltning.

– År 2014 ska vi nått vårt mål – att miljöcertifiera KTH, säger Birgitta Westin.

Text: Christer Gummeson

Miljögruppen på KTH har det övergripande ansvaret för att samordna miljöarbetet inom hela KTH. Gruppen består av en miljöchef och tre medarbetare. Fokus i arbetet just nu är att införa och utveckla KTH:s miljöledningssystem.
Miljöcertifiering innebär att en verksamhet prövar om dess sätt att arbete för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001, som är fastställda av standardiseringsorganet ISO. Grunden för att kunna nå dit är att man har förverkligat ett miljöledningssystem, det vill säga ett system för att organisera och leda ett systematiskt miljöarbete.  I dagsläget är fem svenska lärosäten miljöcertifierade.