Till innehåll på sidan

KTH närmar sig matematikcentrum

Publicerad 2009-09-04

Beslutet att inte flytta KTH:s matteinstitution till Albano-området blev startskottet för att lösa frågan om ett gemensamt matematikcentrum med Stockholms universitet (SU).
Ett matematikcentrum kan bli en styrka för hela Stockholmsregionen, menar Svante Linusson, professor på avdelningen för matematik.

Svante Linusson
Svante Linusson

I mer än 40 år har diskussioner förts om att samla matematiken på KTH och SU. Nu har rektorerna för de båda universiteten tillsatt en arbetsgrupp som ska förslå hur ett gemensamt virtuellt centrum kan skapas.

– För oss var det viktigt att frågan om en samlokalisering med SU avgjordes. Nu kan vi i stället fokusera på hur vi ska samarbeta i en virtuell organisation och vi ser fram emot en ökad integration, säger Svante Linusson, professor i diskret matematik vid KTH, som leder arbetsgruppen .

Han värjer sig mot reaktionerna som hörts om att virtuella samarbeten handlar om att ”bara skapa en ny hemsida”:

– Det här går ut på att skapa en kraftfull organisation med en tydlig målsättning och verksamhetsplan. Matematikämnet blir allt viktigare inom akademin och får allt fler tillämpningsområden, inte bara inom teknik utan också inom till exempel ekonomi, medicin och biologi. Ett matematikcentrum skulle bli en styrka för hela Stockholmsregionen och kunna locka fler duktiga unga forskare hit.

Förebild i Berlin

Till en början kommer samarbetet i centret till stor del handla om utbildning på avancerad nivå och för doktorander. Redan i dag finns ett utbrett samarbete mellan matematikinstitutionerna hos de båda universiteten som det nya centret ska fånga upp och ge en tydligare struktur.

– Sedan flera år låter vi våra studenter på KTH läsa kurser på SU och vice versa. Men vi kan bli bättre på att planera ett gemensamt kursutbud och även att synliggöra det samarbete som redan finns. Det är för närvarande inte så välkänt för till exempel de utländska masterstudenter som kommer hit, säger Svante Linusson.

Arbetsgruppen har sin första träff i början av september. Då ska man dra upp riktlinjer för samarbetet, bland annat när det gäller vilken ambitionsnivå som man ska sikta mot.

– På en nivå kan det handla om att vi har en gemensam marknadsföring av våra olika utbildningar. Men vi kan också driva inledande kurspaket tillsammans eller till och med ha helt igenom gemensamma masterutbildningar. Detta är frågor vi ska reda ut under hösten, säger Svante Linusson.

En förebild för det virtuella samarbetet är Berlin School of Mathematics. Där har de tre universiteten Freie Universität, Technische Universität och Humboldt-Universität gått samman och bildat ett virtuellt matematikcentrum.

– På så sätt har studenterna i Berlin tillgång till kurser och forskargrupper från tre olika universitet. Samma typ av modell skulle vi kunna erbjuda i Stockholm.

Nytta för forskningen

Givetvis kommer även forskningen att dra stor nytta av ett matematikcentrum, betonar Svante Linusson. Det skulle möjliggöra fler gemensamma forskningssamarbeten vilket ökar möjligheterna till extern finansiering och att attrahera framstående forskare att söka sig hit.

För KTH:s del kommer institutionen för matematik och delar av CSC-skolan (exempelvis numerisk analys och teoretisk datalogi) att involveras i matematikcentrum. På Stockholms universitet berörs matematiska institutionen och eventuellt statistiska institutionen.

– Jag har bara hört positiva reaktioner på att vi ska samarbeta mer med SU. För många var det nog en lättnad att vi inte ska flytta, eftersom det är viktigt för oss att ha kvar närheten till andra verksamheter på KTH, säger Svante Linusson.

I arbetsgruppens uppdrag ligger bland annat att föreslå namn, målsättning, organisation och ledning för centret. En rapport ska lämnas till rektorerna senast 1 januari nästa år.

– Delar i samarbetet kan börja fungera ganska snart. Under nästa läsår skulle vi kunna öka samordningen av våra kurser, men om vi skall börja driva gemensamma masterutbildningar kan det nog dröja lite längre än så.


Text: Christer Gummeson